Meny

Kontakt

Telefon och adress

019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)
E-post: virginskagymnasiet@orebro.se

Besöksadress: Fabriksgatan 46–52, 702 23 Örebro
Postadress: Box 31180, 701 35 Örebro

Frånvaroanmälan

Personal A till Ö

Personal från A till Ö

All personal sorterad i bokstavsordning på efternamn. Om du bara vet förnamnet kan du söka på det i sökrutan uppe i sidhuvudet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Skolledning, administration och skolservice

Kontaktuppgifter till skolledning, administration och skolservice

Skolledning

Kontakt och titel

Telefon

E-post

Mokhtar Bennis, verksamhetschef


mokhtar.bennis@orebro.se

Unni Torstensson, verksamhetschef
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 67 57

unni.thorstensson@orebro.se

Linda Meriloo, rektor
Hantverksprogrammet, Hotell- och turism

Restaurang- och livsmedel

Yrkesvux (inom Kockutbildning och värdskap)

019-21 40 00

linda.herou.meriloo@orebro.se

Åsa Lindquist, rektor
Språkintroduktion

019-21 65 18

asa.lindquist@orebro.se

Monica Möller, rektor
Individuellt alternativ

Yrkesintroduktion

Samhällsvetenskap (SAHA)

019‑21 39 71, 076‑551 66 69

monica.moller@orebro.se

Anna Ragnarsson Preinert, rektor
Språkintroduktion, Handel- och administration

019-21 66 97

anna.ragnarsson.preinert@orebro.se

Marie-Helene Lindahl, rektor
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 67 79, 076-496 87 37

marie-helene.lindahl@orebro.se

Håkan Ågren, rektor

Idrottsgymnasiet:

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap,

- Samhällsvetenskap Skolbiblioteket

019-21 61 58, 070-684 80 46

hakan.agren@orebro.se


Administration

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Ing-May Kangedal

Administrativ assistent: Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion, Samhällsvetenskapsprogrammet (SAHA)

019-21 39 70

ing-may.kangedal@orebro.se

Emma Bergman

Administratör: Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 62 55

emma.bergman@orebro.se

Marie Bülow Brottsjö

Administratör: Gymnasiesärskolan, Handel- och administration, Hantverk, Hotell- och turism, Restaurang- och livsmedel, Yrkesvux

019-21 67 04

marie.bulow-brottsjo@orebro.se

Ingela Johansson

Administrativ assistent: Språkintroduktion

019-21 64 19

fm

ingela.johansson@orebro.se

Ola Jonsson

Planerare

019-21 66 60

ola.jonsson@orebro.se

Lisbeth Lundh-Larsson

Administratör: Idrottsgymnasiet -Barn- och fritid,

-Ekonomi, -Naturvetenskap, -Samhällsvetenskap

019-21 66 76

lisbeth.lundh-larsson@orebro.se


Skolservice

Kontakt

Titel

Telefon

Bengt Carlsson

Servicetekniker

019-21 60 52, 019-21 66 57

Jarmo Kantoniemi

Samordnare IT

019-21 66 57

Fredrik Lindohf

Vaktmästare

019-21 60 32, 019-21 66 57


Elevhälsan

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Gymnasieprogram

Namn och titel

Telefon

E-post

Lena Bengtsson, kurator

- Handel- och administration

- Hotell- och turism

- Hantverk

- Restaurang- och livsmedel

- Gymnasiesärskolan

019‑21 66 67

lena.bengtsson@orebro.se

Helena Johansson, kurator Idrottsgymnasiet

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019‑21 60 23, 076‑496 89 09

helena.e.johansson@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Malin Adell, skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

Kristin Hammarström, skolsköterska

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019-21 41 91, 076-496 88 38

kristin.hammarstrom@orebro.se


Kerstin Lundberg, skolsköterska

- Introduktionsprogrammen

- Språkintroduktion

019-21 64 32

kerstin.lundberg@orebro.se

Carin Frykby, skolsköterska

- Handel- och administration

- Hotell- och turism

- Hantverk

- Restaurang- och livsmedel

- Gymnasiesärskolan

019-21 64 33

karin.frykby@orebro.se

Elin Carlsson, specialpedagog

- Handel- och administration

- Hantverk

076-496 84 91

elin.carlsson@orebro.se

Lena Lyckhäll, specialpedagog

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

070-239 73 23

lena.lyckhall@orebro.se

Britt Binning

specialpedagog

- Hotell-och turism

- Restaurang- och livsmedel

019-21 12 96

britt.binning@orebro.se

Lahja Nissi,

specialpedagog

- Barn- och fritid

- Ekonomi

- Naturvetenskap

- Samhällsvetenskap

019-21 39 72

lahja.nissi@orebro.se

Evalena Sjögren, studie- och yrkesvägledare

- Nationella program

019-21 66 58

evalena.sjogren@orebro.se


Introduktionsprogram

Namn och titel

Telefon

E-post

Anette Isaacson, kurator

Språkintroduktion

019-21 62 47

anette.isaacson@orebro.se

Kim Lindberg, kurator

Introduktionsprogrammen

Tjänstledig 200228-210531

019‑21 39 58,

070‑509 65 58

kim.a.lindberg@orebro.se

Emil Nordback, vik kurator Introduktionsprogrammen

019-21 39 58, 070-509 65 58


Anna Rozenbergs, kurator

Introduktionsprogrammen, Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion

076-446 81 84

anna.rozenbergs@orebro.se

Lars Hagnestad, skolläkare


Träffas efter överenskommelse

Jenny Lindh, skolpsykolog


Träffas efter överenskommelse

Kerstin Lundberg, skolsköterska

Introduktionsprogrammen Språkintroduktion

019-21 64 33

kerstin.lundberg@orebro.se

Kaisa Johansson, specialpedagog Introduktionsprogrammen

072-083 61 59

kaisa.johansson@orebro.se

Liselotte Eklundh, specialpedagog Språkintroduktion

019-21 67 97

liselotte.eklundh@orebro.se

Åsa Sjögren, studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

019-21 39 66, 076-551 69 48

asa.sjogren@orebro.se

Mari Wall, studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogrammen

019-21 61 69,

076-551 36 17

mari.wall@orebro.se

Sanela Majdanac, studie- och yrkesvägledare Språkintroduktion

019-21 65 48

sanela.majdanac@orebro.se


Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Namn och titel

Telefon

E-post

Agneta Palmkvist, audionom

019‑21 66 92, 070‑511 80 04

agneta.palmkvist.soderberg@orebro.se

Nathalie Rogberg(tjl)

Melissa Cheung(vik), kurator för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

076-551 49 86

melissa.cheung@orebro.se

Helen Lindell, kurator för döva elever

076-496 84 30 (endast sms)

helen.lindell@orebro.se

Dennis Wedholm, psykolog


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Birgitta Olsson,

skolsköterska (tjl)
 

Britt Guldmar, specialpedagog för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

019-21 63 00, 076-551 68 88

britt.guldmar@orebro.se

Anita Björkander, specialpedagog för döva elever

076-551 66 98 (endast sms)

anita.bjorkander@orebro.se

Malin Lindén, studie- och yrkesvägledare för döva elever

019-21 66 75, 076-496 87 78

malin.linden@orebro.se

Josefine Jägerskog, studie- och yrkesvägledare för elever med hörselnedsättning eller språkstörning

019-21 64 22

josefine.jagerskog@orebro.se


Fakturaadress

Fakturaadress och organisationsnummer

Örebro kommun
Virginska gymnasiet
Box 30050
701 35 Örebro

Fakturan måste märkas med referenskod G6****

Organisationsnummer 212000-1967

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet.

A: Butiken, öppen tisdag–fredag kl. 12–15
B: Gymnasiesärskola, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
C: Handelsprogrammet, Introduktionsprogrammen, Skolrestaurang Norra
D: Bibliotek, Expedition, Kurator, Skolsköterska, Studie- och yrkesvägledare
E: Bufférestaurang, Salong Oscaria, Skolrestaurang Södra
F: Barn- och fritidsprogrammet, Hantverksprogrammet, Idrottsprogrammet, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
G: Cafeteria, Samlingssal
I och J: Idrottshall

Senast uppdaterad: 13 april 2020

Publicerad: 27 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Virginska gymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se