Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Hälsa och lärande tillsammans

Hälsa och lärande tillsammans

Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och jämlikhet.

För att främja fysisk, psykisk och social hälsa står Mariebergsskolan för kontinuitet, trygghet och glädje.

Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande.

Vi uppnår hög måluppfyllelse genom att fokusera på att skapa motivation hos eleverna och låta lärandet vara flexibelt, kreativt och glädjefyllt.

På Mariebergsskolan har vi en vi-känsla som präglas av empati, samarbete och ett gemensamt ansvar för varandra och vår verksamhet.

Verksamhetsidé


Vi vill skapa en 1-12-årsverksamhet som följer barnet från förskola till dess det slutar skolår 6.
Vi vill kunna möta varje barn utifrån barnets egna förutsättningar och förenkla övergången mellan de olika stadierna. Det innebär att vi även lokalmässigt ska vara en enhet.

Den pedagogiska utvecklingen gynnas också av att all personal finns i samma byggnad, vilket underlättar samarbetet.

Dela:

23 oktober 2017 • 10.58

Örebro kommuns barnvision

"Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess vilja och åsikter."

Trivsel och ordningsregler

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola