Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Värdegrund

Stora Mellösa skolas Vision


Varje barn har rätt att mötas av höga förväntningar och respekt för sin unika person. Alla barn ska lämna vår skola med en positiv framtidstro och tilltro till sin förmåga.


Alla våra elever utvecklar en god självkänsla och stärker sitt självförtroende.


Alla våra elever möts på sin egen nivå och ges förutsättningar till optimal utveckling.


Alla våra elever känner sig trygga i skolan.


Kreativiteten utvecklas hos alla våra elever så att de behåller nyfikenheten och lusten att lära.


Våra elevers samarbetsförmåga tränas och utvecklas.


Våra elevers empatiska förmåga och förståelse för människors olikheter utvecklas.

På Stora Mellösa skola ska varje elev känna att de lyckas.

Dela:

2 oktober 2015 • 13.48


Sidansvarig: rektor Katarina Hammarström
Stora Mellösa skola  | Skolvägen 11 | 715 72 Stora Mellösa
E-post: storamellosaskola@orebro.se | Tel: 019 - 21 59 63 | Fax: 019 - 21 59 69
Örebro kommuns webbplats
Stora Mellösa
skola