Meny

Teknikprogrammet

Intresserad av teknik och design?

5

Inriktningar:

Design och produktutveckling

Informations- och medieteknik

Samhällsbyggande och miljö

Produktionsteknik

Teknikvetenskap

Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet ger dig de bästa förutsättningarna för din framtid. Vilka vägar som öppnas för just dig beror på vilken väg du väljer i vårt breda utbud av inriktningar. Oavsett inriktning får du en bred grund för fortsatta studier på högskola och universitet inom bland annat teknik och vetenskap. 

Det är flera saker som gör Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet unikt – den stora bredden, de omfattande valmöjligheterna inför framtiden, vår höga teknologiska nivå både när det gäller utrustning och lärarkompetens samt det täta samarbetet med det regionala näringslivet och universitet. Det är alla faktorer som talar för att du ska välja Teknikprogrammet.

Välj mellan inriktningarna Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Samhällsbyggande och miljö, Produktionsteknik eller Teknikvetenskap. Läs mer om respektive inriktning längre ner.

Studiebesök, praktik, företagskontakter och entreprenöriellt lärande

Hos oss får du en stimulerande och varierad vardag i en trygg och tillåtande miljö som genomsyras av studiero. Klassrumsundervisning varvas med studiebesök, fältstudier, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med regionens företag.

Vår idé om ”En väg in – flera vägar ut” genomsyras av en medveten satsning mot egenföretagande där utvecklingen av elevernas entreprenöriella egenskaper ligger i fokus.

Jobb eller fortsatta studier

Efter Teknikprogrammet på Tullängsgymnasiet har du alla förutsättningar att nå det du drömmer om, alldeles oavsett om det är ett intressant yrkesarbete med en gång, fortsatta studier för kvalificerade jobb eller livet som företagsledare.

Teknikprogrammet ger dig en mycket bred behörighet och möjlighet till maximala meritpoäng inför högskolestudier.

INRIKTNINGAR

Design och produktutveckling

Inriktning Design och produktutveckling

Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av design eller dig som vill lära dig om hur man utvecklar nya produkter.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Inriktning 300 p

 

Bild och form 1a1

50 p

Cad 1

50 p

Design 1

100 p

Konstruktion 1

100 p

Programfördjupning 400 p

 

Bild och form 1a2

50 p

Cad 2

50 p

Design 2

100 p

Digitalt skapande 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Total

700 p

 

Informations- och medieteknik

Inriktning Informations- och medieteknik

Den här inriktningen är det naturliga valet för dig som vill arbeta inom det stora IT-området . UX-design. programmering, webb , smarta saker (IoT) och VR (Virtual Reality) är centrala inslag. Med roliga projekt där kurser samarbetar kan du lära dig massor och utvecklas inför framtiden.

UX-Design

UX-Design står för User Experience-Design och handlar om upplevelsen av att använda en produkt eller ett system. Det kan gälla appar för mobiltelefoner, datorer och paddor, men också instrument- och kontrollpaneler. Syftet är att designa och utveckla produkter som förenklar människors vardag. Produkterna ska vara användarvänliga, ändamålsenliga, smarta, smidiga, snabba och roliga!

IoT

IoT är en förkortning av engelskans Internet of Things, ofta översatt till “sakernas internet”. Med andra ord handlar det om att koppla upp vardagsföremål och fysiska utrymmen till Internet med hjälp av sensorer, mikrofoner, kameror och annan elektronik.

VR

Virtual Reality kan användas för att skapa 3D-visuell information om objekt såsom utställningar, geografiska platser, konstverk osv. Det är också en stor del i skapandet av 3D-applikationer som exempelvis spel, gamifiering (att använda spelmekanik och speldesign inom andra områden som t.ex. matematik) och undervisning via simuleringar m.m.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Inriktning 300 p


Dator- och nätverksteknik

100 p

Programmering 1

100 p

Webbutveckling 1

100 p

Programfördjupning 400 p


Gränssnittsdesign

100 p

Teknik- specialisering

100 p

Webbserverprogrammering 1

100 p

Webbutveckling 2

100 p

Total

700 p


Produktionsteknik

Inriktning Produktionsteknik

Produktionsteknik vänder sig till dig som vill lära dig mer om produktion och företagande. Här lär du dig hur du utvecklar en idé till en färdig produkt.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Inriktning 300 p

 

Mekatronik 1

100 p

Produktionskunskap 1

100 p

Produktionsutrustning 1

100 p

Programfördjupning 400 p

 

Cad 1

50 p

Cad 2

50 p

Datorstyrd produktion 1

100 p

Datorstyrd produktion 2

100 p

Konstruktion 1

100 p

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)


Total

700 p

 

Samhällsbyggande och miljö

Inriktning Samhällsbyggande och miljö

Den här inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av arkitektur och samhällets utveckling och utformning. Här lär du dig om hållbart byggande, miljöfrågor, ledarskap samt arkitektur.

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Inriktning 300 p


Arkitektur-hus

100 p

Byggnadsverk

100 p

Hållbart samhällsbyggande

100 p

Programfördjupning 400 p


Bild och Form 1a1

50 p

Cad 1

50 p

Entreprenörskap

100 p

Miljö- och energikunskap

100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Total

700 p


Teknikvetenskap

Inriktning Teknikvetenskap

Det här är inriktningen för dig som vill läsa mer matematik, fysik och teknik. Här lär du dig teknikvetenskapens arbetsmetoder. Du väljer om du vill specialisera dig mot biokemi eller AI.  

Länkarna går till Skolverkets kursinformation.

Programämnen

Visas inte

Visas inte

Inriktning 300 p


Fysik 2

100 p

Matematik 4

100 p

Teknik 2

100 p

Programfördjupning 400 p, Biokemi


Biologi 1

100 p

Biologi 2

100 p

Kemi 2

100 p

Matematik 5

100 p

Programfördjupning 400 p, AI


Matematik 5

100 p

Programmering 1- AI

100 p

Teknik-specialisering - AI

100 p

Teknik-specialisering - Robotik

100 p

Total

700 p


ÄMNEN OCH POÄNG

1. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng
Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1 eller Svenska som 2:a språk 1

100 p

Svenska 2 eller Svenska som 2:a språk 2

100 p

Svenska 3 eller Svenska som 2:a språk 3

100 p

Total

1100 p

2. Programgemensamma ämnen 400 poäng
Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Fysik 1a

150 p

Kemi 1

100 p

Teknik 1

150 p

Total

400 p

3. Inriktning och programfördjupning 700 poäng
Inriktning och programfördjupning

Kurs

Poäng

Design och produktutveckling (spel- eller webbutveckling)

700 p

Informations- och medieteknik

700 p

Produktionsteknik

700 p

Samhällsbyggande och miljö (arkitektur eller teknik - människa)

700 p

Teknikvetenskap (biokemiska eller tekniska projekt)

700 p

Total

700 p

4. Individuellt val 200 poäng
Individuellt val

Kurs

Poäng

Individuellt val

200 p

Total

200 p

5. Gymnasiearbete 100 poäng
Gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete

100 p

Total

100 p

6. Utökade 150 poäng
Utökade

Kurs

Poäng

Moderna språk

100 p

Historia 1a 2

50 p

Total

150 p

efter studenten

  • Högskolestudier

under utbildningen

  • UF-företagande

efter högskolestudier

  • Ingenjör

Kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Resultat, analys och beslut om utvecklingsområden redovisar vi varje år i en kvalitetsrapport för respektive program.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Sandra Subraian Ekholm

Studie- och yrkesvägledare

019-21 39 68

sandra.subraian.ekholm@orebro.se

Sarah Wahlund

Ungdomsinformatör

076-551 52 59

sarah.wahlund@orebro.se

Behörighet, meritpoäng och antagning

Behörighet, betyg och antagning

Gymnasieantagningen i Örebro län sköter antagningen till årskurs 1 för alla kommunala och fristående gymnasieskolor i länet. De har information om behörigheter, hur du räknar ut ditt meritvärde och hur ansökan går till. På deras webbplats hittar du även antagningsstatistik där du kan se vilket meritvärde den som fick sista platsen på ett program hade.

Senast uppdaterad: 17 april 2020

Publicerad: 17 augusti 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se