Tullängsgymnasiet certifierat som Motorbranschcollege!

Vi är fantastiskt stolta över att vara en av de första skolorna i Sverige som blir motorbranschcollege!

För att kunna titulera sig Motorbranschcollege måste skolan leva upp till sex kriterier genom att ha:

  • en säkrad kompetensförsörjning
  • ett nära samarbeten med bransch och företag på orten
  • kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • kompetensutveckling för yrkeslärarna
  • tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Motorbranschcollege ska bidra till att höja kvaliteten och öka statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna.

Läs mer om motorbranschcollege här

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Publicerad: 4 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?