Meny

Kontakt

Telefon och adress

019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)
Expeditionen: 019-21 66 22, 019-21 66 24, 019-21 66 25
E-post: tullangsgymnasiet@orebro.se

Besöksadress: Tullängsgatan 7, 702 25 Örebro
Postadress: Box 31170, 701 35 Örebro

Frånvaroanmälan

Terminalen

019-21 61 22
Besöksadress: Skebäcksvägen 48–50, 702 15 Örebro Postadress: Box 31175, 701 35 Örebro

Personal A till Ö
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

All personal sorterad i bokstavsordning på efternamn. Om du bara vet förnamnet kan du söka på det i sökrutan uppe i sidhuvudet.

Skolledning, administration och skolservice
Skolledning

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Mokhtar Bennis

Verksamhetschef

019-21 59 30

mokhtar.bennis@orebro.se

Unni Thorstensson

Verksamhetschef Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 67 57, 076- 551 32 62

unni.thorstensson@orebro.se

Fredrik Aronsson

Rektor, Gymnasiesärskolan hörande

019-21 66 90, 076-496 87 39

fredrik.aronsson@orebro.se

Tina Björk

Rektor, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

019-21 67 50, 070-332 55 51

tina.a.bjork@orebro.se

Ken Dahlberg

Rektor, Bygg- och anläggningsprogrammet

019-21 63 70, 070-201 07 21

ken.dahlberg@orebro.se

Ingela Bäck Gustafsson

Rektor, Gymnasiesärskolan hörande

076-496 87 40

ingela.back.gustafsson@orebro.se

Nenne Gustavson

Administrativ chef

070- 300 59 09

nenne.gustavson@orebro.se

Tina Ottosson

Rektor, Fordons- och transportprogrammet, Yrkeshögskola-trafiklärare, yrkesvux-yrkesförare

019-21 61 75

tina.ottosson@orebro.se

Joakim Peimer

Rektor, Teknikprogrammet

070-550 80 58

joakim.peimer@orebro.se

Elisabeth Brynje Starfelt

Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

070-355 09 10

elisabeth.brynje.starfelt@orebro.se

Karl-Henrik Wickbom

Tf rektor för El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

019- 21 62 62, 072-142 43 77

karl-henrik.wickbom@orebro.se

 

Administration

Kontakt

Titel

Telefon

E-post

Annica Duberg

Administratör, Teknikprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Trafiklärarutbildningen, Yrkesvux

019-21 66 24

annica.duberg@orebro.se

Britt-Marie Karlsson

Administratör, Bygg- och anläggningsprogrammet, El-och energiprogrammet, VVS-och fastighetsprogrammet

019-21 66 22

britt‑marie.karlsson@orebro.se

Jenny Sandlin

Administratör, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Gymnasiesärskolan hörande

019-21 66 25

jenny.sandlin@orebro.se

Ingrid von Ahn Nyberg

Adminstrativ assistent, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

019-21 64 90, 076-551 52 86

ingrid.von.ahn‑nyberg@orebro.se

Irene Åkesson

Administrativ assistent, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-31 26 67 txt

irene.akesson@orebro.se

 

Skolservice

Följande tider är skolserviceexpeditionen bemannad: Måndag–fredag kl. 8.00–8.45 och kl. 11.30-12.30.

Namn

Titel

Telefon

Anna-Lena Jacobsson

Vaktmästare

070- 249 44 77

Mikael Schollin

Vaktmästare


Karl Åberg

Vaktmästare

076- 551 58 57

Elevhälsan
Gymnasieskolan

Titel

Kontakt

Telefon

E-post

Kurator

Bygg & anläggning,

Fordon & transport

Åsa Andersson

019-21 66 13, 076-551 47 07

asa.andersson@orebro.se

Kurator

Teknik, El & energi, VVS & fastighet

Anneli Olsson

019-21 66 15, 076-551 41 35

anneli.olsson@orebro.se

Skolsköterska Bygg & anläggning, Fordon & transport, El- & energi och VVS & fastighet

Lena Ekholm

019-21 60 21

lena.ekholm@orebro.se

Skolpsykolog

Dennis Wedholm


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Skolsköterska Teknik

Karin Axelsson

019-21 66 12, 076-496 83 60

karin.axelsson@orebro.se

Specialpedagog Fordon & transport

Mona Borg

019-21 55 80, 076-551 13 70

mona.borg@orebro.se

Specialpedagog Bygg & anläggning, El & energi och VVS & fastighet

Vakant

019-21 65 93, 076-551 61 55


Specialpedagog Teknik

Kurt Sirkka

019-21 66 39

kurt.sirkka@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare Teknik, Bygg & anläggning, Fordon & transport, El & energi och VVS & fastighet

Sandra Subraian Ekholm

019-21 39 68

sandra.subraian.ekholm@orebro.se

 

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Titel

Kontakt

Telefon

E-post

Audionom

Agneta Palmkvist

019-21 66 92, 070-511 80 04

agneta.palmkvist.soderberg@orebro.se

Kurator

Malin Samuelsson

019-21 61 14, 076-551 10 84 (SMS/3G)

malin.samuelsson@orebro.se

Skolpsykolog

Dennis Wedholm

 

Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Skolsköterska

Mette Aspen Ahlsson

019-21 65 38

mette.aspen.ahlsson@orebro.se

Specialpedagog

Sofia Klingberg

076-551 64 88

sofia.klingberg@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare, döva elever

Malin Lindén


malin.linden@orebro.se

Vik. studie- och yrkesvägledare, elever med hörselnedsättning/ språkstörning

Iren Juhlin

076- 551 42 42

iren.juhlin@orebro.se

 

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Frida Ekholm

019-21 60 10,

070-318 30 02

frida.ekholm@orebro.se

Skolpsykolog

Dennis Wedholm


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Skolsköterska

Karin Axelsson

019-21 66 12, 076-496 83 60

karin.axelsson@orebro.se

Specialpedagog

Berit Lordh

019-21 66 42,

076-551 42 41

berit.lordh@orebro.se

 

Gymnasiesärskolan

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Åsa Andersson

019-21 66 13, 076-551 47 07

asa.andersson@orebro.se

Skolsköterska

Karin Axelsson

019-21 66 12, 076-496 83 60

karin.axelsson@orebro.se

 

Fakturaadress

Örebro kommun Fakturacentral
Tullängsgymnasiet
Box 30100
701 35 Örebro

Organisationsnummer 212000-1967

Karta över skolområdet
Karta över skolområdet.

Hus B: Restaurang Tullängen
Hus C: Fordons- och transportprogrammet (inriktning Transport har även undervisning på Terminalen, Skebäcksvägen 48-50)
Hus D: Idrottshall
Hus E: Aula, Gymnasiesärskola, Vaktmästeri
Hus F: Kansli, Kurator och Skolsköterska, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
Studie- och yrkesvägledare
Hus G: Café Innova, Dator- och kommunikationsteknik, Teknikprogrammet
Hus H: Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade
Hus I: Bibliotek, Kulturama
Hus K: Elteknik
Hus L, M och P: Bygg- och anläggningsprogrammet
Hus N: VVS- och fastighetsprogrammet
Hus R: Komtek, Tekniskt Centrum

Senast uppdaterad: 12 juni 2018

Publicerad: 27 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019–21 10 00 

Öppettider: Måndag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se