Meny

Kontakt

Telefon och adress

019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter)
Expeditionen: 019-21 66 22, 019-21 66 24, 019-21 66 25
E-post: tullangsgymnasiet@orebro.se

Besöksadress: Tullängsgatan 7, 702 25 Örebro
Postadress: Box 31170, 701 35 Örebro

Frånvaroanmälan

Terminalen

019-21 61 22
Besöksadress: Skebäcksvägen 48–50, 702 15 Örebro
Postadress: Box 31175, 701 35 Örebro

Personal A till Ö

Kontaktuppgifter till skolans personal

All personal sorterad i bokstavsordning på efternamn. Om du bara vet förnamnet kan du söka på det i sökrutan uppe i sidhuvudet.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Skolledning, administration och skolservice

Kontaktuppgifter till skolledning, administration och skolservice

Skolledning

Namn

Titel

Telefon

E-post

Fredrik Aronsson

Rektor, Gymnasiesärskolan hörande

019-21 66 90, 076-496 87 39

fredrik.aronsson@orebro.se

Tina Björk

Rektor, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

019-21 67 50, 070-332 55 51

tina.a.bjork@orebro.se

Ingela Bäck Gustafsson

Rektor, Gymnasiesärskolan hörande

076-496 87 40

ingela.back.gustafsson@orebro.se

Carolina Gustander

Rektor, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

019-21 66 26

carolina.gustander@orebro.se

Nenne Gustavson

Administrativ chef

070- 300 59 09

nenne.gustavson@orebro.se

Åsa Lagerlund

Rektor, Bygg- och anläggningsprogrammet

019-21 60 99, 070-508 33 46

asa.lagerlund@orebro.se

Joakim Peimer

Rektor, Teknikprogrammet

070-550 80 58

joakim.peimer@orebro.se

Elisabeth Brynje Starfelt

Rektor, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

070-355 09 10

elisabeth.brynje.starfelt@orebro.se

Alexander Wilhelmson

Rektor för Fordons- och transportprogrammet, yrkesvux - yrkesförare

019-21 60 20

alexander.wilhelmson@orebro.se

Mokhtar Bennis

Verksamhetschef


mokhtar.bennis@orebro.se

Unni Thorstensson

Verksamhetschef Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-21 67 57, 076- 551 32 62

unni.thorstensson@orebro.se


Administration

Namn

Titel

Telefon

E-post

Annica Duberg

Administratör, Teknikprogrammet, Gymnasiesärskolan hörande, Yrkesvux

019-21 66 24

annica.duberg@orebro.se

Britt-Marie Karlsson

Administratör, Bygg- och anläggningsprogrammet, El-och energiprogrammet, VVS-och fastighetsprogrammet

019-21 66 22

britt‑marie.karlsson@orebro.se

Jenny Sandlin

Administratör, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Fordons- och transportprogrammet

019-21 66 25

jenny.sandlin@orebro.se

Ingrid von Ahn Nyberg

Administrativ assistent, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

019-21 64 90, 076-551 52 86

ingrid.von.ahn‑nyberg@orebro.se

Irene Åkesson

Administrativ assistent, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

019-31 26 67 txt

irene.akesson@orebro.se


Skolservice

Följande tider är skolserviceexpeditionen bemannad: Måndag–fredag kl. 8.00–8.45 och kl. 11.30-12.30.

Namn

Titel

Telefon

Anna-Lena Jacobsson

Vaktmästare

070- 249 44 77

Mikael Schollin

Vaktmästare

076-551 47 78

Elevhälsan

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Gymnasieskolan

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Fordon & transport

Åsa Andersson

019-21 66 13, 076-551 47 07

asa.andersson@orebro.se

Kurator

Bygg & anläggning

Majsan Helin

070- 561 11 63

marianne.helin@orebro.se

Kurator

Teknik, El & energi, VVS & fastighet

Anneli Olsson

019-21 66 15, 076-551 41 35

anneli.olsson@orebro.se

Skolsköterska Bygg & anläggning, Fordon & transport, El- & energi och VVS & fastighet

Lena Ekholm

019-21 60 21

lena.ekholm@orebro.se

Skolpsykolog

Dennis Wedholm


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Skolsköterska Teknik

Marie Arvidsson

019-21 64 62, 070-632 70 40

marie.a.arvidsson@orebro.se

Specialpedagog Fordon & transport

Mona Borg

019-21 55 80, 076-551 13 70

mona.borg@orebro.se

Specialpedagog Bygg & anläggning, El & energi och VVS & fastighet

Mathilda Marklund

070-566 04 48

mathilda.marklund@orebro.se

Specialpedagog Teknik

Kicki Gårdeman

019-21 66 39

kicki.gardeman@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare Teknik, Bygg & anläggning, Fordon & transport, El & energi och VVS & fastighet

Sandra Subraian Ekholm

019-21 39 68

sandra.subraian.ekholm@orebro.se


Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

Titel

Namn

Telefon

E-post

Audionom

Agneta Palmkvist

019-21 66 92, 070-511 80 04

agneta.palmkvist.soderberg@orebro.se

Kurator

Malin Samuelsson

019-21 61 14, 076-551 10 84 (SMS/3G)

malin.samuelsson@orebro.se

Rektor

Elisabeth Brynje Starfelt

070-355 09 10

elisabeth.brynje.starfelt@orebro.se

Skolpsykolog

Dennis Wedholm


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Skolsköterska

Karin Axelsson

019-21 66 12, 076-496 83 60

karin.axelsson@orebro.se

Speciallärare

Camilla Sjölander Nordin

076-551 64 88

camilla.sjolander@orebro.se

Studie- och yrkesvägledare

Pia Hurtig

076-551 61 98

pia.hurtig@orebro.se


Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Majsan Helin

070- 561 11 63

marianne.helin@orebro.se

Skolpsykolog

Dennis Wedholm


Träffas efter överenskommelse med elevhälsoteamet.

Skolsköterska

Karin Axelsson

019-21 66 12, 076-496 83 60

karin.axelsson@orebro.se

Specialpedagog

Berit Lordh

019-21 66 42,

076-551 42 41

berit.lordh@orebro.se


Gymnasiesärskolan

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kurator

Åsa Andersson

019-21 66 13, 076-551 47 07

asa.andersson@orebro.se

Skolsköterska

Marie Arvidsson

019-21 64 62, 070-632 70 40

marie.a.arvidsson@orebro.se


Fakturaadress

Fakturaadress och organisationsnummer

Örebro kommun Fakturacentral
Tullängsgymnasiet
Box 30100
701 35 Örebro

Organisationsnummer 212000-1967

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet

Karta över skolområdet.

Hus

Verksamhet

Hus B

Restaurang Tullängen

Hus C

Fordons- och transportprogrammet (inriktning Transport har även undervisning på Terminalen, Skebäcksvägen 48-50)

Hus D

Idrottshall

Hus E

Aula, Gymnasiesärskola, Vaktmästeri

Hus F

Kansli, Kurator och Skolsköterska, Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
Studie- och yrkesvägledare

Hus G

Café Innova, Dator- och kommunikationsteknik, Teknikprogrammet

Hus H

Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade

Hus I

Bibliotek, Kulturama

Hus K

Elteknik

Hus L, M och P

Bygg- och anläggningsprogrammet

Hus N

VVS- och fastighetsprogrammet

Hus R

Komtek, Tekniskt Centrum

Senast uppdaterad: 13 april 2020

Publicerad: 27 november 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se