Meny

Frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Om du blir sjuk och inte kan komma till skolan måste du eller din vårdnadshavare (gäller dig som är under 18 år) göra en frånvaroanmälan. Anmälan ska göras före första lektionen.

Frånvaroanmälan via webben

För en säker, snabb och effektiv hantering av frånvarorapportering är det önskvärt att du som vårdnadshavare använder e-tjänsten orebro.se/e-skola. Under inställningar kontrollerar du dina kontaktuppgifter, och väljer kontaktsätt för frånvarobesked. Vi använder e-post eller SMS för att meddela vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro

I e-skola kan du förutom anmäla frånvaro se din ungdoms schema, kurser och betyg.

Frånvaro måste anmälas före första lektionsstart för att vara giltig för hela dagen. I annat fall blir den giltig från det klockslag den anmäls. Den måste också anmälas varje dag.

Om elev måste lämna skolan under dagen på grund av sjukdom ska frånvaroanmälan göras.

För omyndiga elever är det vårdnadshavare som ska anmäla all frånvaro.

Här hittar du lathund för e-skola (pdf, 768.3 kB)

Frånvaroanmälan via telefon

För dig som inte kan använda e-tjänsten finns möjlighet att anmäla frånvaro på skolans frånvarotelefon. Det är då också viktigt att du försäkrar dig om att skolan har rätt kontaktuppgifter till dig.

019-21 65 30

070-281 80 40 (sms, endast för riksgymnasiet för döva och hörselskadade)

Mail: franvarorgtu@orebro.se (endast för riksgymnasiet för döva och hörselskadade)

Kom ihåg att uppge namn och klass, samt vilken dag/tid frånvaron avser.


Rutiner för frånvarorapportering

Rutiner för frånvarorapportering

Ogiltig frånvaro är en av de största orsakerna till att elever inte når målen i skolan, därför råder nolltolerans hos oss. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen.

Skolan följer upp all frånvaro

I de fall vi anser att frånvaron är för hög (såväl anmäld som ogiltig) kontaktar vi vårdnadshavare. Vid upprepad frånvaro på grund av sjukdom kan skolan kräva läkarintyg, kan inte det uppvisas kan skolan bedöma frånvaron som ogiltig, och det kan bli aktuellt med rapportering till CSN.

Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN när den är mer än några enstaka timmar under en månad eller sker vid upprepade tillfällen. Läs mer om konsekvenserna av detta på csn.se

Vid upprepad frånvaro på grund av sjukdom kan skolan kräva läkarintyg.

Ledighetsansökan

Blankett för ledighetsansökan hittar du här nedanför.

Utdrag ur gymnasieförordningen 2010:2039 12 kap 2§

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn. Ledighet ska ansökas på särskild blankett, som lämnas till mentor.

Senast uppdaterad: 17 april 2020

Publicerad: 22 juni 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se