Meny
  • Start
  • / För dig som elev

För dig som elev

Här hittar du som elev på Tullängsgymnasiet länkar och svar på vanliga frågor.

Elevinflytande

Elevinflytande

Forum för samråd

Forum för samråd behandlar frågor som är av stor betydelse för eleverna. Det är också ett forum för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan skolledning, personal, elever och politiker.

Forum för samråd får inte besluta om frågor som avser enskilda personer eller är begränsade till en enda klass eller i frågor som rektor eller gymnasiechef har beslutanderätt i.

Forum för samråd sammanträder 2 gånger per termin.

Datum för sammanträden våren 2020

7 februari
15 maj

Protokoll från tidigare sammanträden

Elevkåren

Styrelsen läsåret 2019/2020

Sixten Norelius (ordförande)
Filip Axelsson (vice ordförande)
Emelie Arvidsson (PR-ansvarig)
Ann Abeysekera (ekonomiansvarig)
Amanda V Åkerström (materialansvarig)
Kajsa Eklöf (medlemsansvarig)
Klara Nilsson (eventansvarig)
Hanna Eriksson (eventansvarig)

Följ oss på Facebook

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Pratar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Här får du utveckla ditt modersmål och lära dig mer om den egna kulturen.

För att vi ska kunna ordna undervisning på ditt språk måste det finnas minst fem elever på skolan som vill ha undervisning på samma språk.

Modersmålsundervisningen är frivillig. När du har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne i skolan.

Ansök och läs mer om modersmålsundervisning på Örebro kommuns webbplats.

Betyg och individuell studieplan

Betyg och individuell studieplan

Gymnasieskolans betyg

I gymnasiet får du betyg efter varje avslutad kurs. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg (F). De olika betygsstegen är mål- och kunskapsrelaterade och visar hur dina studieresultat är i förhållande till de kunskapsmål som finns i kursplanen. Betyg sätts fortlöpande efter varje avslutad kurs och du får därför inga terminsbetyg. Dina betyg samlas i din studieplan som du själv kan se på e-skola.

Individuell studieplan

När du börjar i gymnasieskolan tar skolan och du tillsammans fram en individuell studieplan för dig. Den innehåller bland annat de val av kurser eller ämnesområden som du har gjort.

Examensbevis

Du som har fått betyg på alla kurser och på det gymnasiearbete som ingår i din studieplan, och som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis när du avslutar ett nationellt program.

Studiebevis

Om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen får du ett studiebevis istället för ett examensbevis.

Mer information om betyg, individuell studieplan, examensbevis och studiebevis hittar du på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 30 april 2020

Publicerad: 22 juni 2015
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 12–16.30

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se