Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kränkning går att stoppa!

Vi på Rostaskolan arbetar aktivt med att förebygga och stoppa kränkande behandling.

Alla vuxna på skolan har skyldighet att ingripa.

Därutöver har skolan ett team, Trygghetsgruppen, som arbetar förebyggande och utreder kränkande behandling. Oftast börjar vi med att prata med de inblandade eleverna och kontaktar vårdnadshavarna.

Vad gör skolan för att förebygga?

Vi har ett kontinuerligt förebyggande arbete på individ- och gruppnivå där värdegrundsarbete är en viktig del.

Vad är egentligen kränkande behandling?

Kränkande behandling innebär att en eller vanligen flera elever systematiskt under viss tid trakasserar en annan elev. Trakasserierna sker alltså vid upprepade tillfällen. Tiden kan vara några veckor till flera månader. Enstaka trakasserier är inte kränkande behandling. Det är vanligast att kränkande behandling sker inom den egna klassen.

Hur kan kränkning se ut?

De som kränker retar och hånar den utsatte på olika sätt. Han/hon blir utsatt för olika slags kränkningar. Det kan vara allt från att den som kränker säger elaka saker till knuffar och slag. Den utsatte hamnar ofta utanför gruppens gemenskap. De som kränker är mestadels 2-4 stycken men ibland upplevs många fler delta i kränkning.

Att som kamrat försöka stoppa eller hindra kränkande behandling är mycket svårt. Det finns också passiv form av kränkning som innebär att eleven blir ”utfryst” av kamraterna.

Hur kan jag som vårdnadshavare märka?

Det vanligaste är att barnet inte berättar hemma om eventuell kränkande behandling. Troligen kommer barnet att också försöka dölja det på annat sätt. På direkta frågor till barnet eller till klasskamrater får du då vanligen nekande svar.             

Det finns dock vissa tecken som man som vårdnadshavare kan vara uppmärksam på, men det bör handla om flera tecken sammantagna:

  • Nedstämdhet
  • Inga kamrater
  • Trasiga eller nersmutsade kläder
  • Blyertsstreck eller sönderrivet i skolböcker
  • Ovilja att berätta om skolan
  • Huvudvärk
  • Magvärk, speciellt på morgonen
  • Ovilja att gå till skolan
  • Blåmärken på kroppen

Dessa tecken kan innebära kränkning, men kan också ha andra orsaker.

Vad kan man tänka på?

Det är svårt att ta till sig att ens barn kan bli kränkt eller kan kränka andra. En naturlig reaktion är att man själv vill hjälpa sitt barn när problem uppstår. Av erfarenhet vet vi att när det gäller kränkning är det bättre att skolan direkt får chansen att lösa problemet. Ta därför kontakt med skolan om problem uppstår, skolan upprätthåller sedan kontakten med berörda.

Dela:

18 juni 2014 • 14.31

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats