Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Trygghetsteamet

Vi som är med i Trygghetsteamet 2019/2020 är: Sandra, Annelie, Sofia, Peter, Christoffer, Ebba och Helena (administration).

Ingen ska behöva vara rädd i skolan eller på skolgården. Alla har rätt att vara med och känna gemenskap och trygghet.

Vår skola har en fungerande trygghetsplanöppnas i nytt fönster som innehåller aktiva åtgärder samt information om hur vi agerar när elever kränks av andra elever eller av skolpersonal. Skolan arbetar för att förebygga mobbning och trakasserier.

Vi vuxna har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan. Tillsammans med eleverna vill vi skapa ett klimat där mobbning inte förekommer. En del av arbetet med värdegrundsarbetet görs i form av kompisdagar. Det är återkommande temadagar med varierat innehåll som t.ex. satsning mot elevers negativa språkbruk och kränkande attityder.

Vår definition på mobbing:
När någon upprepade gånger under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer, fysiskt och / eller psykiskt.

Som vårdnadshavare kan du alltid kontakta ditt barns lärare om ditt barn känner sit utsatt eller berättar att någon annan blir utsatt för kränkande behandling. Läraren kontaktar sen vid behov Trygghetsgruppen.

Kränkning går att stoppa! Läs mer här.Word

Dela:

27 augusti 2019 • 14.38

Kontakt

Om du har frågor om mobbning, eller tror att någon på skolan är utsatt för mobbning eller kränkande behandling kan du vända dig till skolans Trygghetsteam.

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats