Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Trygghetsgruppen

På Lillåns Södra skola tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling och diskriminering.

Med diskriminering menar vi diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Detta gäller elever så väl som personal. Alla på skolan arbetar aktivt för att förhindra detta.

Trygghetsgruppen har som uppgift att leda och samordna arbetet mot diskriminering, mobbning och kränkande behandling. Gruppen ansvarar även för upprättande och revidering av skolans trygghetsplan.

Dela:

9 april 2018 • 09.59

Länkar
Trygghetsgruppen

Catharina Skyllberg

Rektor

Katarina Jonsson

Lärare

Anders Carlqvist

Lärare

Susanne Andersson

Skolsköterska

Annika Nielsen

Kurator 

Lillåns södra skola | Adress: Åkervägen 37, 703 75 Örebro
E-post: catharina.skyllberg@orebro.se | Telefon: 019-21 29 74

Örebro kommuns webbplats
Lillåns södra skola