Så här begränsar vi smittspridning inom Vård och omsorg

Inom Vård och omsorg följer vi mycket noga de riktlinjer som Folkhälso­myndigheten samt Smittskydd och Vårdhygien på Region Örebro län ger oss kring coronaviruset.

Vi använder skyddsutrustning vid minsta misstanke om smitta

Skyddsutrustning finns på alla vård- och omsorgsboenden och hemvårdsenheter, redo att användas direkt vid minsta misstanke om smitta i den första hanteringen. Utrustningen består av visir, munskydd, plastförkläden och handskar och används enligt Vårdhygiens riktlinjer. När man misstänker smitta hämtas ytterligare uppsättningar av skyddsutrustning i ett centralt lager för kommande dagar.

Skyddsutrustningen är till för att säkra att smittan inte sprids mellan olika rum och personer. Syftet med den är att skydda medarbetaren från smitta och att skydda ordinarie arbetskläder. Skyddsutrustningen tas på innanför dörren till personen med misstänkt eller bekräftad covid-19 och tas av innan man kliver ut genom dörren.

I omvårdnad vid misstänkt eller bekräftad covid-19 har alla medarbetare alltid skyddsutrustning när de är nära vårdtagaren. Utrustningen tas på och av innanför dörren hos den som är smittad för att inte sprida smittan. Om man inte tar av den riskerar man att sprida smitta.

I all övrig omvårdnad följer vi noga våra basala hygienriktlinjer, som bland annat handlar om att alltid vara noga med handhygien, att använda arbetskläder med mera, för att förhindra smittspridning. Det är i linje med de riktlinjer och rekommendationer som finns nationellt och regionalt.

Vi provtar de vi stöttar vid symtom

Vi har ett nära samarbete med Region Örebro län och provtar alltid vid misstanke om smitta. Vi använder skyddsutrustning tills vi har fått provsvar som visar att det inte är fråga om covid-19.

Vi agerar direkt vid misstanke om och bekräftad smitta

Vid misstanke om och vid bekräftad covid-19 använder vi skyddsutrustning för att inte sprida smitta. Det gör vi i enlighet med både nationella och regionala riktlinjer.

Så fort vi misstänker smitta på en avdelning på ett vård- och omsorgsboende isoleras den avdelningen. Alla personer på avdelningen är då i sina rum och vi begränsar antalet vårdpersonal på avdelningen så mycket som det går.

När vi misstänker smitta hos någon som får stöd av hemvården ser vi omedelbart till att alla som stöttar personen vet detta och har med sig rätt skyddsutrustning.

Medarbetare med symtom stannar hemma och testas

Vi är mycket noga med att ingen ska jobba med symtom (feber, hosta, halsont, huvudvärk, snuva) och kontrollerar detta varje dag med hjälp av framtagna kontrollfrågor. Samtidigt behöver vi ha alla medarbetare som är friska på plats. Om medarbetaren har symtom men är tillräckligt frisk för att jobba och behövs på arbetsplatsen tar vi prov för att säkerställa att det inte rör sig om covid-19.

Övriga åtgärder vi har vidtagit för att begränsa smittspridning

 • Det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden tas bort från och med 1 oktober 2020. Trots att besöksförbudet hävs, finns ett antal rekommendationer du som anhörig behöver följa om du gör ett besök på våra boenden i Örebro kommun.
 • Besöksrestriktioner infördes på Örebro kommuns alla vård- och omsorgsboenden från och med 10 mars. Detta gäller fortfarande:
  • besök av volontärer har ställts in vid vård- och omsorgsboenden.
  • kulturarrangemang inomhus ställs in. Nu arrangerar vi det istället utomhus och via länk, för att lysa upp vardagen.
 • Vi kan inte förbjuda våra hyresgäster att vistas utanför vård- och omsorgsboendet men vi har avrått från detta för att förhindra smittspridning.
  • Mer text
 • Vi har säkerställt möjlighet till kontakt med anhöriga via videolänk. Det är viktigt att få se sina nära och kära och inte bara prata på telefon.
 • Kontrollfrågor för att säkerställa att smitta inte finns hos dem som kommer till oss eller som vi besöker används vid alla nödvändiga besök.
 • Tullhuset har på nytt öppnat platser för korttidsvård av konstaterat smittade av covid-19 som inte behöver vårdas på sjukhus men som inte kan vårdas i hemmet med hjälp av hemvård.
 • Affischer har satts upp på alla ingångar till Trygghets- och seniorbostäder med en fråga "Är ditt besök nödvändigt?" Vi kan inte stänga seniorboenden och trygghetsbostäder eftersom de inte är biståndsbedömda, utan vanliga bostäder.
 • Alla träffpunkter och mötesplatser i anslutning till Trygghetsbostäderna och seniorbostäderna stängdes 12 mars. Istället använder vi resurserna till att ge samtalsstöd, tips och råd på telefon.
 • Restaurangerna är stängda och matlådor finns istället att köpa.
 • Information har spridits på olika sätt i våra verksamheter. Bland annat har faktablad från Folkhälsomyndigheten med råd till personer som är 70+ delats ut till alla på trygghets- och seniorbostäderna.
 • Anhörigcentrum har ställt om sin verksamhet till utökade öppettider på telefon och walk and talk utomhus istället för besök.
 • Uppsökande verksamhet bedrivs via telefon för att se om stöd behövs.
 • Utökad möjlighet till beslut om stöd vid inköp.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!