Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Värdegrund

Vår värdegrund innebär att
  • alla skall respektera människors lika värde, utvecklas till intellektuellt nyfikna, kritiskt reflekterande och solidariska människor
  • eleverna skall känna trygghet och arbetsglädje, uppmuntras och få självkänsla

Det betyder att vi arbetar för att:

  • eleverna skall ha godkända kunskaper i alla ämnen när de lämnar skolan
  • undervisningen skall utgå från elevens mognadsnivå och tidigare förvärvad kunskap
  • elever och personal visar varandra respekt
  • öka elevers och föräldrars inflytande, medverkan och ansvarstagande
Dela:

10 november 2009 • 18.25

Mer information

Intraprenaden Almby skola  | Postadress: Box 31220, 701 35 Örebro | Besöksadress: Prostvägen 10 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almby.skola@orebro.se | Tel: 019-21 38 00

Örebro kommuns webbplats

Almby skola F–9