Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Betyg och bedömning

Skolan jobbar efter kursplaner som finns i alla ämnen i skolan. Regelbundet varje termin sker bedömningar utifrån de kunskapskrav som finns i kursplanerna: I årskurs 3 och 6 finns även nationella prov.

Bedömning
Vid varje terminsslut får alla elever en bedömning i alla ämnen. Bedömning görs av läraren i respektive ämne och berättar vad man gjort och vilka resultat som uppnåtts. Bedömningen innehåller också utvecklingsområden relaterade till kunskapskraven i årskurs 3 och 6.

>Läs mer på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella prov
Nationella proven är till för att kolla läget jämfört med kunskapskraven. Proven sker dock inte i alla ämnen. I årskurs tre genomförs de i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Nationella proven i årskurs 6 omfattar svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska, ett av kemi, fysik eller biologi och ett av geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Läs mer på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Betyg
Från och med höstterminen i årskurs 6 får man betyg i de ämnen man har. Det är läraren i respektive ämne som sätter betyg enligt skalan A-F där A är högst och F innebär att man inte är godkänd på kursen. Lägsta godkända betyg är E. Betygen sätts i relation med kunskapskraven i kursplanerna för respektive ämne.

Läs mer på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Dela:

23 november 2017 • 14.23

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan