Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

För förskolan och skolans verksamhet finns olika styrdokument.

Riksdagen har utformat skollagen som innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildningen inom alla skolformer. Skolans uppgifter och de värden som skall ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna.

Kommunen har också utformat riktlinjer som gäller för alla skolor i Örebro kommun. Varje enskild skola har sedan i sin tur utformat sina egna styrdokument som beskriver hur den egna skolan fungerar

Här nedan ligger länkar till lokala styrdokument som finns för Mariebergs förskola och skola. De nationella och kommunala styrdokumenten når du via länkarna till höger.

Dela:

21 juni 2018 • 15.36

Nationella styrdokument

Skolverketlänk till annan webbplats – Skollagen med mera
Lpfö 98 rev 2016PDF – Förskolans läroplan
Lgr11PDF – Skolans läroplan

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola