Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Skolans verksamhet styrs av riktlinjer, eller styrdokument som vi kallar dem. Dessa riktlinjer finns på både nationell, kommunal och lokal nivå. De statliga och kommunala riktlinjerna hittar du här till höger.

Våra egna styrdokument kan du läsa här nedan. I listan till vänster hittar du även vår värdegrund med medföljande "Förväntansdokument" samt olika handlingsplaner och kursplaner.

I Utvärdering av verksamhetsplanWord presenteras hur skolan har lyckats nå de uppsatta målen under det senaste läsåret.

ArbetsplanenWord beskriver vad skolan ska jobba med det kommande året och vilka mål man vill nå.

Vi vill att Norrbyskolan ska vara fri från kränkande behandling och mobbing. Om hur vi arbetar med dessa frågor kan du läsa i vår TrygghetsplanWord.

Dela:

10 september 2018 • 10.54

Nationella

styrdokument

Skolverketlänk till annan webbplats
Skollagen med mera

Norrbyskolan | Majorsgatan 7 | Box 313 40 | 701 35 Örebro
E-post: norrbyskolan@orebro.se | Fax: 019-21 23 64
Norrbyskolan