Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Rubrik: Styrdokument

Här kan du läsa om de styrdokument som Tegnérskolan arbetar efter.

Nationella styrdokument

Skollagen med timplanerna samt läroplanerna och kursplanerna är de nationella styrdokument (kallas också måldokument) som skall styra verksamheten i i barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser skall undvikas och att kommunernas och skolornas frihet skall vara så stor som möjligt.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länk till Skolverkets hemsida.

Kursplaner i alla ämnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länken går direkt till kursinformationssystemet på Skolverkets webbplats.

Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs om Skollagens på Sveriges Riksdags webbplats.

Kommunens styrdokument

Läs mer om Örebro kommuns styrning och utveckling på kommunens hemsida.

Länk till orebro.selänk till annan webbplats

Skolans styrdokument

Här hittar du de styrdokument som är specifika för Tegnérskolan.
Dela:

2 november 2017 • 10.30

Tegnérskolan | Besöksadress: Ullavigatan 27 | Postadress: Box 315 50, 701 35 Örebro
E-post: tegnerskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 26 30 (exp.)

Örebro kommuns webbplats
Tegnérskolan