Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Verksamheten i skola och barnomsorg styrs av olika styrdokument. Dessa finns på tre olika nivåer, nationella, kommunala och lokala styrdokument. På denna sida finns länkar till dokument på de olika nivåerna.

Nationella styrdokument

Skollagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterpå riksdagens webbplats.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011länk till annan webbplats på Skolverkets webbplats.
Kursplaner för skolämnenalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Kursinformationssystemet på Skolverkets webbplats.
Andra lagar och regler på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats


Trygghetsplan

Almbro skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.PDF

Grundskolans och grundsärskolans rutiner för att anmäla kränkande behandling m.m.PDF


Dela:

9 september 2016 • 10.25

Almbro skola | Besöksadress: Forngårdsvägen 1 | Postadress: 705 94 Örebro | Kartalänk till annan webbplats
E-post: almbro.skola@orebro.se | Tel: 019-214015

Örebro kommuns webbplats
Almbro skola