Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Styrdokument är de regler och riktlinjer som skolorna ska följa. Det finns både nationella dokument som gäller för alla skolor i Sverige, kommunala riktlinjer för skolorna i Örebro kommun och lokala dokument som utformats av varje skola och som gäller för den egna verksamheten

Skollagen

Riksdagen beslutar om Skollagen som innehåller övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för utformningen av skolverksamheten, läs lagtextenlänk till annan webbplats. Skolverket har tagit fram en broschyr om de nya läroplanerna och skollagen som vänder till dig som har barn i grundskolan. Den heter "Skolan är till för ditt barn" och finns att ladda hem på Skolverkets hemsida, här kan du läsa skolverkets broschyr.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplaner

Läroplanen beslutas av regeringen. Den innehåller grundläggande mål och riktlinjer samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen. Kursplaner innehåller mål för undervisningen i varje enskilt ämne.

Vår trygghetsplan

En trygg vardag är en förutsättning för att lära och utvecklas. Trygghetsarbetet på skolan handlar om att skapa en skolmiljö som både elever och personal trivs i och kan arbeta i. För att uppnå detta finns ett stort främjande arbete som fokuserar på positiva och välfungerande arbetssätt och rutiner.

I trygghetsplanen samlas arbetsformer för likabehandling, plan mot kränkandebehandling och det generella trygghetsarbetet på skolan. Läsårets Trygghetsplan hittar du till höger på sidan.

Dela:

10 september 2019 • 19.54

Nationella styrdokument

Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan