Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

bild på en lagbok

Här kan du ladda hem och läsa de planer, styrdokument och visioner som Västra Engelbrektsskolans personal och elever arbetar efter.

Skolans styrdokument

Västra Engelbrektsskolan har flera styrdokument som vi arbetar efter t.ex. verksamhetsplan och likabehandlingsplan.

  • Västra Engelbrektsskolans arbetsplan
  • Västra Engelbrektsskolans trygghetsplanPDF
  • Västra Engelbrektsskolans kvalitetsrapport skolår F-9 inkl. Tellus
  • Västra Engelbrektsskolans handlingsplan för att motverka ogiltig frånvaro

Kommunala styrdokument

Örebro kommuns skolplan visar hur Kommunfullmäktige vill att förskolor och skolor i Örebro ska arbeta

Nationella styrdokument

Skollagen med timplanerna samt läroplanerna och kursplanerna är de nationella styrdokument (kallas också måldokument) som ska styra verksamheten i i barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som möjligt.

Dela:

9 januari 2018 • 13.46

Västra Engelbrektsskolan | Besöksadress: Hjalmar Bergmans väg 3, 703 59 Örebro
Leveransadress: Fridgatan 4, 703 58 Örebro | Postadress: Box 31520, 701 35 Örebro
E-post: vastraengelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 26 40 | Fax: 019-21 39 00

Örebro kommuns webbplats

Västra Engelbrektsskolan