Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Skolans verksamhet styrs av Skollagen, Läroplanen och Kursplanerna, där anges de nationella målen för skolans verksamhet. I Örebro kommuns skolplan och i verksamhetsmålen anges kommunens viljeinriktning med verksamheten. Skolan har utifrån styrdokumenten uppdraget att bryta ner målen och omsätta dem i handling. Brunnsskolans verksamhetsplan anger lokala prioriteringar för verksamheten.

Nedan kan du läsa de senaste styrdokumenten för Brunnsskolan. Dokumenten finns både som Word-filer och pdf-filer.

Klicka här för att komma till en webbplats där du kan ladda ner "Adobe Acrobat Reder"länk till annan webbplats


Trygghetsplan

I Brunnsskolans trygghetsplansplan står beskrivet hur vi arbetar för en gemensam människosyn och kunskapssyn.
Du kan läsa mer under länken elevhälsa/trygghetsarbete
TrygghetsplanPDF

Ordningsregler

Brunnsskolans ordningsregler för vår gemensamma trivsel.

Ordnigs- och trivselreglerPDF

Dela:

26 juni 2019 • 12.54

Nationella


styrdokument

Skolverket länk till annan webbplats
Skollagen med mera

Kommunala styrdokument

Brunnsskolan | Box 312 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Brunnsgärdesgatan 14
E-post: brunnsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 20 01 | Karta

Örebro kommuns webbplats

Brunnsskolan