Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Styrdokument är de regler och riktlinjer som skolorna ska följa. Det finns både nationella dokument som gäller för alla skolor i Sverige, kommunala information för skolorna i Örebro kommun och lokala dokument som utformats av varje skola och som gäller för den egna verksamheten.

Här till höger visar vi var ni kan läsa de nationella styrdokument som finns på samt samlad information om grundskolan i Örebro Kommun. Våra egna dokument kommer finnas listade här nedan.

Vår lokala arbetsplan 2017/2018PDF beskriver vad vi kommer att jobba med på skolan under det kommande året.

I kvalitetsredovisningen för skolan och fritidshemmet gör vi en bedömning av hur skolan och fritidshemmet har lyckats nå de mål som har funnits för verksamheten under läsåret 16/17.

Ingen ska utsättas för kränkande behandling eller trakasserier på vår skola. I Trygghetsplanen 16/17PDF berättar vi hur vi arbetar med dessa frågor. Trygghetsplanen för 17/18 arbetar vi med just nu och när den är reviderad kommer den att ersätta den tidigare.


Dela:

31 oktober 2017 • 15.12

Ölmbrotorps skola | Skolvägen 4 | 718 40 Dyltabruk
E-post till rektor | Tel: 019-21 32 82 (rektor)
Örebro kommuns webbplats
Ölmbrotorps skola