Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Styrdokument är de regler och riktlinjer som skolorna ska följa. Det finns både nationella dokument som gäller för alla skolor i Sverige, kommunala riktlinjer för skolorna i Örebro kommun och lokala dokument som utformats av varje skola och som gäller för den egna verksamheten.

Här till höger visar vi var ni kan läsa de styrdokument som finns på nationell och kommunal nivå. Våra egna dokument har fått egna sidor och syns i listan till vänster.

Barnvisionen i Örebro

"Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter."

Antagen av Örebro kommunfullmäktige 20010117

Dela:

28 november 2016 • 11.33

Nationella

styrdokument

Skolverket länk till annan webbplats
Skollagen med mera

Kommunala styrdokument

Örebro kommun länk till annan webbplats
En skola för alla

Hagaskolan | Besöksadress: Blåmesvägen 1 | Tel: 019 - 21 22 18 | Fax: 019 - 21 24 70
Örebro kommuns webbplats
Hagaskolan