Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

styrdokument

Arbetet i skolan styrs av skollagen och läroplan för grundskolan (LGR11) samt kommunala riktlinjer.

Dessutom arbetar varje verksamhet fram egna styrdokument, efter statliga och kommunala direktiv. Vår skolas egna styrdokument samt de nationella styrdokumenten hittar du här till höger.

Dela:

23 november 2017 • 10.22

Vintrosa skola | Besöksadress: Skolgatan 32
E-post: vintrosa.skola@orebro.se | Tel: 019 - 21 50 11

Örebro kommuns webbplats
Vintrosa skola