Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Styrdokument

Skolan styrs av lagar, förordningar och planer.

 Skolverket har tagit fram en broschyr om de nya läroplanerna och skollagen som vänder till dig som har barn i grundskolan. Den heter "Skolan är till för ditt barn" och finns att ladda hem på Skolverkets hemsida. Skolverkets broschyr.PDF

Skollagen

Riksdagen beslutar om Skollagen som innehåller övergripande mål för utbildningen och riktlinjer för utformningen av skolverksamheten. Läs lagtexten.länk till annan webbplats

Läroplaner

 Läroplanen beslutas av regeringen. Den innehåller grundläggande mål och riktlinjer samt de värden som ska ligga till grund för undervisningen.
Kursplaner innehåller mål för undervisningen i varje enskilt ämne.
Läs om läroplaner och kursplaner på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats
I vissa ämnen finns lokala kursplaner som antas av den egna skolan. I vårt fall har vi en gemensam lokal kursplan i matematik som är antagen av Lillåns skola f-6, Lillåns Södra skola, Hovstaskolan samt Ervalla och Dyltaskolor.


Dela:
16 oktober 2018 • 13.04
Lillåns skola | Postadress: Kyrkvägen 3-5, 703 75 Örebro | Besökadress: Kyrkvägen 3-5
Telefon: 019-21 29 72 (7-9 expedition), 019-21 29 74 (f-6 expedition)
Örebro kommuns webbplats
Lillåns skola