Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Prao

Eleverna har prao, praktisk arbetslivsorientering, i två veckor som en del av sin utbildning. På vårterminen i åttan och höstterminen i nian är eleverna ute på prao under en vecka.Målen med prao är att eleverna ska:

  • ha möjligheter att inhämta kunskaper från arbetslivet genom studiebesök och praktik
  • få kännedom om möjligheter till utbildning i Sverige och andra länder
  • få tillräckliga kunskaper om gymnasieskolan för att kunna göra ett väl underbyggt gymnasieval
  • få möjlighet att träna självständighet och social kompetens genom kontakter med näringslivet

Information om prao:n ges till eleverna på lektionstid. Skolan erbjuder praoplatser vid olika arbetsplatser och verksamheter. Vill eleven/hemmet ordna egen praoplats skall SYV kontaktas för mer information.


Lista på praoplatser som fördelas via SYV. Dessa praoplatser kan ej bokas på egen hand!

Mer information om praon och ordna egen praoplats hittar du i länkarna i högerkolumnen. 

Dela:

17 januari 2018 • 08.34

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan