Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Evelina Nykvist och är studie- och yrkesvägledare(SYV) på Engelbrektsskolan. Som studie- och yrkesvägledare stöttar jag elever, vårdnadshavare och personal i frågor som rör utbildning och framtidsval.

Planering inför gymnasievalet

Vår målsättning är att alla elever skall göra ett väl genomtänkt gymnasieval och därför är det viktigt att arbeta med detta under hela grundskolans senare del. Exempel på aktiviteter som syftar till att stödja eleverna inför deras gymnasieval är PRAO(praktisk arbetslivsorientering), gruppvägledning, enskilda vägledningssamtal med SYV samt information till elever och vårdnadshavare om gymnasieskolan.


Viktiga datum för gymnasievalet 2020

7 januari-söksystemet Dexter öppnas för att göra ansökan till gymnasieskolan

14 februari - sista ansökningsdag

6 april- sökande ser sitt preliminära antagningsbesked i Dexter

20 april -8 maj- sökande har möjlighet att göra eventuella ändringsval

8 maj- sista dag att lämna in ansökan om fri kvot samt ansökan om dispens från kravet på godkänt betyg i ämnet Engelska

1 juli-sökande ser sitt slutliga antagningsbesked i Dexter

31 juli - sista dag för sökande att svara på det slutgiltiga antagningsbeskedet i Dexter

6 augusti - sökande ser sitt reservantagningsbesked i Dexter


Dela:

17 december 2019 • 15.42

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan