Meny

Arkiv i skolan

Stadsarkivet tar emot skolklasser för studiebesök. Vid dessa får eleverna ta del av originalhandlingar rörande Örebros historia, samt information om hur ett arkiv fungerar med offentlighet och sekretess. Studiebesöken fungerar ofta som en introduktion inför elevernas eget arbete med arkivmaterial på stadsarkivet eller i stadsarkivets digitala forskarsal på webben. Stadsarkivet har även tagit fram arkivexempel som eleverna själva kan arbeta med.

Studiebesök görs vanligen av elever på högstadiet och gymnasiet, samt av studenter vid universitetet. Ofta som introduktion inför uppsatsskrivning eller projektarbeten, där det kan ingå arbete med arkivhandlingar i original.

Utvalda exempel på arkivmaterial finns dels i dokumentarkivet (i kategorin Övrigt; Arkivexempel för skolan), dels som temapaket. För närvarande finns ett temapaket rörande Örebro under andra världskriget innehållande arkivexempel med tillhörande frågor. Grupper av elever som valt släktforskning som projektarbete, kan även boka besök på arkivet för introduktion till släktforskning.

Mängder av dokument rörande Örebros historia som kan användas vid uppsatsarbete finns i stadsarkivets dokumentarkiv.

Ett dokument med idéer och förslag på ämnesområden för uppsatser och projektarbeten hittar du nedan.

Senast uppdaterad: 22 maj 2017

Publicerad: 15 mars 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se