VIKTIG INFORMATION:
Eldningsförbud i hela Örebro län

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Söka skola

Du som har barn som ska börja i förskoleklass eller byta skola till hösten behöver söka den skola du önskar att ditt barn ska gå i. Det är dina önskemål och närheten till skolan som avgör var du får plats. Barn som inte ska börja i en ny skola till hösten behöver inte söka skola.

Väntar du på beslut från Grundskoleantagningen?

Många vårdnadshavare har ansökt om att byta grundskola till läsåret 2018-2019. Vi på Grundskoleantagningen har därför längre handläggningstider än vanligt, men gör allt vi kan för att du som ansöker ska få ditt beslut inom tre veckor från ansökningsdatum. För dig som har fått vänta längre än så, kommer ett beslut att fattas senast den 20 juli 2018. Så snart vi har fattat ett beslut i ditt ärende skickar vi beslutet med post till dig.

Har du både överklagat beslutet om skolplacering och ansökt om skolbyte får du ändå ett beslut, inte två. Vanligtvis är det utgången av överklagan som styr om ett skolbyte beviljas eller inte.

Om ditt överklagande har gått vidare till Skolväsendets överklagarnämnd eller annan instans, så styr deras handläggningstider hur lång tid det tar att få ett beslut. Läs mer om Skolväsendets överklagarnämnd.

Grundskoleantagningen har telefontid alla vardagar klockan 10–12 samt 13–15. Du når oss via Servicecenter, 019-21 10 00.

Du behöver söka skola om ditt barn:

  • ska börja i förskoleklass,
  • ska börja i årskurs 1 och inte har gått i förskoleklass,
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola.

Du söker plats till kommunala grundskolor under perioden 15 januari–15 februari inför höstterminen 2018.

Titta gärna på filmen som kortfattat beskriver hur det går till att söka skola.

Hitta skolor

Se en lista över alla grundskolor i Örebro kommun.

För att se din närmsta skola – sök på din adress och välj vilka årskurser eller vilken typ av skola du vill se. Klicka på en kartträff och sedan på skolans namn för att komma till skolans webbplats.

Sök skola till ditt barn

Perioden för att söka plats till kommunala grundskolor inför höstterminen 2018 var 15 januari–15 februari.

Har du inte sökt skola till ditt barn?

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola. Om du inte har sökt en skola placeras barnet på en kommunal skola nära hemmet.

Söka till profil

Om profilen har färdighetstest kan du söka både en vanlig plats på skolan (utan profil) och en plats till profilen. Till profiler utan färdighetstest söker du en vanlig plats och gör profilvalet efteråt, om du får plats på skolan.

Information om vilka profiler som finns och vilka profiler som har färdighetstest.

Information om urvalsregler för profiler med färdighetstest.

Ändra i ansökan

Du kan inte ändra i ansökan efter ansökningsperiodens slut 15 februari.

Fristående skolor

Fristående skolor hanterar sina egna platser. Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du skolan direkt. Det är möjligt att söka både kommunal och fristående skola. Observera att om du tackat ja till en plats på en fristående skola kan du inte samtidigt göra anspråk på en plats i en kommunal skola.

Beslut om placering

Nu är det klart vilken skola ditt barn har fått till hösten. Ett brev med beslutet kommer att skickas till din folkbokföringsadress under vecka 15 eller 16.

Du som sökte skola via vår e-tjänst och har fått bekräftat att ansökan var giltig, kan logga in och ta del av beslutet.

Skolan kommer att kontakta dig i god tid innan skolstart med mer information. Har du frågor om ditt barns nya skola, hör av dig direkt till skolan.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem ska du ansöka om det separat. Läs mer och ansök om plats på sidan Fritidshem.

Fördelning av platser

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola.

Vi utgår från dina önskemål om skola så långt det är möjligt. Om det finns fler sökande än platser på skolan fördelas barnen enligt principen relativ närhet.

Läs mer om hur platserna i skolan fördelas.

Byta skola

Om du vill byta till en annan kommunal skola än den du redan går i kontaktar du Servicecenter, 019-21 10 00.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad och vill ansöka om en plats, kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Om du flyttar inom Örebro

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen.

Om du vill byta skola efter flytt, eller om du har andra frågor som rör flytt, kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Obligatoriskt med förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt att gå i förskoleklass. Skolplikten inträder då från sex års ålder.

Enligt skollagen får kommunen ta emot femåringar i förskoleklass, men har ingen skyldighet att göra det. Grundskolenämnden fattade i maj 2018 ett principbeslut om att inga femåringar kommer att få plats i förskoleklass.

Skolskjuts

Om du själv sökt till och fått plats på en skola kan du i vissa fall ha rätt till skolskjuts. Rätten till skolskjuts till en annan kommunal eller fristående skola prövas genom att du skickar in en ansökan om skolskjuts.

Bedömningen om rätten till skolskjuts görs utifrån vad som skulle ha gällt till den kommunala skola eleven annars skulle ha blivit placerad på.

Mer information om skolskjuts.

Systemet med anvisningsskolor ersätts 2018

Anvisningsskolor innebar att de barn som bodde i skolans geografiska anvisningsområde skulle erbjudas plats på skolan. Men de senaste årens stora ökning av antal barn i kommunen gjorde att alla inte fick plats på anvisningsskolan.

Nytt system

Det nya systemet säkerställer att alla barn får plats på en skola så nära hemmet som möjligt (om man vill det). Systemet är mer flexibelt och rättvist och platserna fördelas av en central antagning för alla kommunala grundskolor.

Programnämnd barn och utbildning beslutade om de nya reglerna den 8 november 2017.

Sidan på teckenspråk

Ta del av denna sida på teckenspråk.

Senast uppdaterad: 3 juli 2018

Publicerad: 11 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–16

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se