Vi förbereder för snabbussar

Örebro kommun förbereder tillsammans med Region Örebro län ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT (Bus Rapid Transit). Beslut om genomförande för etapp 1 har tagits av politikerna i Örebro kommun och Region Örebro län. 2021 påbörjades byggnationen av den första etappen.

Det nya systemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Första etappen kommer att gå mellan Brickebacken och Tegnérlunden. Byggnationen påbörjades under 2021. Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.

Kartan visar den första etappen för de nya snabbussarna, mellan Brickebacken–Tegnérlunden. Etappen är uppdelad i nio delsträckor som kommer att byggas om mellan år 2021–2025.

Karta Brickebacken - Tegnerlunden.

Gatuarbete i Brickebacken

Under 2022 utför vi gatuarbeten i Brickebacken för att anpassa och förbereda gatorna för de nya snabbussarna. Här kan du läsa mer om gatuarbetet i Brickebacken och hur det påverkar dig som trafikant.

Gatuarbete längs Rudbecksgatan

Under 2023 fortsätter gatuarbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan, för att anpassa och förbereda gatorna för de nya snabbussarna. Här kan du läsa mer om gatuarbetet längs Rudbecksgatan.

Färdiga sträckor

Delsträcka 1, från norr om universitetsrondellen till Österplan. Det här har vi gjort:

 • Skapat två körfält för buss med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning.
 • Förberett trafiksignalerna med signalprioritet, som bidrar till att förkorta bussens restid.
 • Markerat bussens körfält med röd asfalt.
 • Gjort en ny passage över Rudbecksgatan vid Österplan.
 • Bytt belysning.
 • Tillgänglighetsanpassat alla passager.

Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, till exempel nedräknare för att resenärerna enkelt ska kunna se hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.

Delsträcka 2, Fabriksgatan vid Kulturkvarteret. Det här har vi gjort:

 • Nya hållplatser som är anpassade för snabbussarna och består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen.
 • Anpassat hållplatsinformationen med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.
 • Markerat bussens körfält med röd asfalt.
 • Förlängt cykelbanan genom den norra delen av Fabriksgatan, förbi Kulturkvarteret, samt gjort cykelparkeringar längs Fabriksgatan.
 • Planteringar för att ge mer grönska.

Mer information om projektet

Projektet har en egen webbplats där du kan läsa mer om vad BRT är och varför vi inför det. Här kan du även ta del av vanliga frågor och svar samt fördjupad information i form av dokument och rapporter.

Vy över Rudbecksgatan som illustrerar de nya snabbussarna med egna körfält.

Vy över Rudbecksgatan. Illustration: Örebro kommun.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!