Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolutveckling

Vi lägger stort fokus på elevernas språkutvecklings. Som ett komplement till det verbala språket används tecken som stöd och bildkommunikation. I vår undervisning använder vi digitalal lärverktyg för läs- och skrivutvekling, som gynnar elevernas kunskapsutveckling.

Vi erbjuder eleverna gemensamma och individuella aktiviteter under skoldagen. 

Inom Brickebackens skolområde arbetar vi för att skapa en mer gemensam syn på barns och elevers lärande och arbetsmiljö för att nå största möjliga måluppfyllelse.


Dela:

21 april 2017 • 10.59

Brickebackens särskola | Besöksadress: Björkrisvägen 18 | Postadress: Box 31240, 70135 Örebro
E-post: brickebackensskola@orebro.se | Tel: 019-21 20 89

Örebro kommuns webbplats
Brickebackens
särskola