Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolskjutsar

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är transport av elev i grundskola samt grund- och gymnasiesärskola, till och från skolan.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elev i grundskola samt grund- och gymnasiesärskola, som är folkbokförd inom Örebro kommun har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och anvisad skola uppgår till minst;

3 km* (skolår 1-3)
4 km* (skolår 4-6)
5 km* (skolår 7-9)

Elev i förskoleklass ges möjlighet till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan uppgår till minst 3 km.*

Ansökan om skolskjuts

Blanketten för ansökan hämtas på www.orebro.se under rubrik Barn & utbildning | skolskjuts.

När du fyllt i blanketten mejlar du den till barn.utbildning@orebro.se

eller skickar som brev till
Programnämnd Barn och Utbildning
Box 30000
701 35 Örebro

Ett skolskjutsbeslut gäller som längst till läsårets slut. Inför varje läsår ska en ny ansökan göras. Observera att en ansökan ska göras för varje barn.

För mer information, öppna länkarna i högerspalten
eller kontakta kommunens servicecenter: tel 019-21 10 00

Dela:

14 april 2015 • 10.29

Mariebergsskolan | Drottning Kristinas väg 4 | 702 31 Örebro | Tel: 019-21 21 02, 21 21 01
 E-post till förskolan: marieberg.forskola@orebro.se | E-post till skolan: mariebergsskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Mariebergs
förskola och skola