Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close
Sökikon

Demokrati och inflytande

För oss är det viktigt med delaktighet och att alla känner att de har möjlighet att påverka skolans verksamhet. Har du synpunkter går det bra att kontakta oss när som helst. Vi har även olika forum där du eller ditt barn kan vara med och påverka.

Skolråd

På skolan finns ett skolråd som består av föräldrarepresentanter, rektor och pedagoger från skolan. Genom skolrådet kan föräldrar vara med och påverka och få information om vad som händer på skolan.

Skolrådet träffas två gånger varje termin. Vi vill att minst två föräldrar från varje klass är skolrådsrepresentanter. Dessa väljs på första föräldramötet varje höst. Även de som inte är skolrådsrepresentanter är välkomna på mötena. Protokoll från mötena finns att läsa på skolans webbplats.

Tider för skolrådet 2017-2018
13 september
30 november
12 februari
15 maj  

Skolrådets möten hålls kl. 17.30-19.30 i Lundbyskolans personalrum.

Dela:

17 maj 2018 • 11.24

Lundbyskolan  | Box 314 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Bärnstensvägen 4 | Karta
E-post: lundbyskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 29 12
Örebro kommuns webbplats
Lundbyskolan