Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter från varje klass och personal på skolan.

Skolrådets syfte

  • Arbeta för en ökad trivsel och trygghet för elever och personal.
  • Utvidga samarbetet mellan elever, föräldrar och personal.
  • Öka det gemensamma ansvarstagandet för elever, föräldrar och personal på den egna skolan.
  • Ge skolan draghjälp med alla de erfarenheter som föräldrarna besitter.
  • Skapa en ökad ekonomisk medvetenhet hos elever, föräldrar och personal.

Mötestider för hösten:


3 oktober

8 november

Klockan 18.30 på fritids.

Mötestider för våren:

6 mars

4 april

Klockan 18.30 på fritids.

Dela:

17 april 2018 • 08.09

Lillåns södra skola | Adress: Åkervägen 37, 703 75 Örebro
E-post: catharina.skyllberg@orebro.se | Telefon: 019-21 29 74

Örebro kommuns webbplats
Lillåns södra skola