Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsovård/

Elevhälsans medicinska insats

Enligt skollagen ska alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet ha tillgång till skolsköterska och skolläkare, numera benämnd som elevhälsans medicinska insats.
Vi följer elevernas utveckling, arbetar för en god hälsa, en god arbetsmiljö och bra levnadsvanor.

Elevhälsans medicinska insats arbetar främst förebyggande genom att ge råd och stöd kring sådant som påverkar hälsan. Förutom att arbeta förebyggande och erbjuda rådgivning utför skolsköterskan enklare sjukvård och hänvisar vidare vid behov.


Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet. Besöken görs i förskoleklass, skolår 2 och 4. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning, hörselundersökning och ryggkontroll, men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Vaccination tillkommer skolår 2 och för flickor i skolår 6 samt vid behov.


Gemensamt för alla hälsosamtal, som genomförs under hälsobesöket, är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.

Specialkost

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.
I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

Dela:
4 maj 2018 • 11.15
Lillåns vårdcentral

 För övrig sjukvård hänvisas till Lillåns vårdcentral
tel: 602 47 00

 
Länkar:

Egenvård barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
-Landstingets information kring barns sjukdomar

Sjukvårdsrådgivningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
-Information kring barnens hälsa

Elevhälsans medicinska insats i Örebrolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
-Landstingets sida om elevhälsans medicinska insats

www.lusfri.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
-Information kring huvudlöss

 

 

 

Lillåns skola | Postadress: Kyrkvägen 3-5, 703 75 Örebro | Besökadress: Kyrkvägen 3-5
Telefon: 019-21 29 72 (7-9 expedition), 019-21 29 74 (f-6 expedition)
Örebro kommuns webbplats
Lillåns skola