Sidhuvudbild
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolhälsans medicinska insats, skolsköterska samt skolläkare

Att trivas och må bra är viktigt för att du som elev ska kunna lära och prestera i skolan.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För den medicinska insatsen ska det finnas tillgång till skolsköterska och skolläkare.

Vid hälsorelaterade orsaker som kan hindra lärandet kan du som elev och/eller vårdnadshavare vända dig till skolsköterskan.

Kontakt med skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Hälsobesök

Alla elever erbjuds flera hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vid hälsobesöken följs elevens hälsa, tillväxt och utveckling. Hälsosamtalet är en central del av besöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv.

Tillsammans pratar vi om: Kost, sömn, rörelse, skolsituation, relationer, tobak, narkotika, alkohol, sexualitet, könsidentitet.

Besöken innehåller även vägning, mätning, synundersökning, hörselundersökning och ryggkontroll. Alla moment ingår inte automatiskt vid alla hälsobesök utan ser olika ut beroende på årskurs.

Vaccination

Vaccinationer erbjuds under årskurs 2 och 8, för flickor även under årskurs 6.

Kompletterande vaccinationer erbjuds om man ej följt svenskt vaccinationsprogram.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan.

Vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Skolsköterska: Carina Eriksson
Telefon: 019-213384
E-post: carina.eriksson@orebro.se
Skolläkare: Georgios Syrakis

Länk: www.1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens föräldratelefon för råd och stöd: 019-21 36 00


Dela:

28 oktober 2019 • 11.30

Rostaskolan | Box 315 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Otto E Andersens Gata 7
E-post: rostaskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 33 80

Örebro kommuns webbplats