Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kamratstödjare

Engelbrektsskolan ska vara trygg för alla elever och fri från diskriminering och annan kränkande behandling. På Engelbrektsskolan jobbar vi i förebyggande syfte med bland annat kamratstödjare. I varje klass utses två kamratstödjare, en tjej och en kille. Dessa är valda av klassen för att de är bra kamrater som man kan lita på. Alla kamratstödjare träffas regelbundet och pratar om hur läget är i klassen och i arbetslaget/skolan, om alla i klasserna verkar trivas och har det bra.

I april 2006 kom en lag (likabehandlingslagen) som kräver att alla skolor måste jobba aktivt mot mobbning och kränkande behandling. Det innebär att alla elever har rätt till stöd om man känner sig kränkt. Varje skola måste också ha en likabehandlingsplan som beskriver och berättar om hur skolan jobbar med detta.

Dela:

15 augusti 2017 • 07.15

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan