Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Elevhälsans medicinska insats

Skolhälsovårdens uppdrag är främst förebyggande och omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Den är en del av skolans elevvård men har också en rent medicinsk funktion. Skolhälsovården erbjuder hälsokontroller och vaccination enligt nationella programmet.

Smärre åkommor kan behandlas på skolhälsovårdsmottagningen. Vid tveksamhet kan skolsköterskan ge råd om vart man bör vända sig. Vid långvarig sjukdom mer än en vecka, bör skolsköterskan alltid kontaktas. För övriga sjukvård hänvisas till vårdcentralen.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Vid akuta situationer ring 112

Hälsobesök

De hälsobesök som eleverna gör hos skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i det förebyggande hälsoarbetet.  Besöken görs i förskoleklass, skolår 2,4, 7 och år 1 på gymnasiet. Besöken innehåller bland annat vägning, mätning, synundersökning och ryggkontroll men ser lite olika ut beroende på barnets ålder. Gemensamt för alla hälsosamtal är att samtalet ska hjälpa till att stärka elevens självkänsla och stimulera eleven till att göra egna medvetna hälsosamma val.

Tillsammans pratar vi om:
• Kost
• Motion
• Sömn
• Tobak
• Alkohol
• Sexualitet
• Samlevnad
• Relationer
• Skolsituation


Vaccination

Vaccination enligt nationella vaccinationsprogrammet i årskurs två och åtta. Årskurs sex endast flickor. Enskilt vaccinationsprogram efter behov.


Försäkring

Elevolycksfallsförsäkring gäller skador som sker under skoltid (inkl. fritids), fritid eller lov. Vårdnadshavaren måste själv göra anmälan till Länsförsäkringar Bergslagen. Mer information om försäkringen hittar du via länkar.

Dela:

25 april 2018 • 13.24

engelbrektsskolans "logga"

Kontakt

Skolsköterska
Carin Melkersson 
Tel. 019-21 31 93
carin.melkersson@orebro.se
Charlotta Jerlström
Tel. 019-21 31 29
charlotta.jerlstrom@orebro.se

Skolläkare
Ingemor Skoglund
OBS! Tider till skolläkaren kan endast bokas via skolsköterskan.

Öppetider

Öppen mottagning utan tidsbokning:

Carin
Må-ti 08:30-09:30
To-fr 08:30-09:30

Charlotta
Må-fr 08:30-09:30

Telefontider och tidsbokning

Charlotta
Tel. 019-21 31 29

Ti-fr 08:00-08:30

Information

Engelbrektsskolan | Box 313 20, 701 35 Örebro | Besöksadress: Wadköpingsvägen 15-19
E- post: engelbrektsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 31 21
Örebro kommuns webbplats
Engelbrektsskolan