Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati

Vår förhoppning är att alla ska uppleva delaktighet på Wallerska skolan.

Några konkreta former som vi använder för det demokratiska arbetet  kan du läsa om på den här sidan.

Elevinflytande

Vi strävar efter att eleverna ska ta ett eget ansvar för sina studier och vara med och påverka sin lärprocess. Som en hjälp i detta arbete har vi bland annat temaarbeten och den individuella utvecklingsplanen.

Klassråd

Eleverna har regelbundet klassråd där de tar upp saker som handlar om klassen. Eleverna turas om att vara ordförande och sekreterare.

Elevråd

Skolan har också ett elevråd där alla klasser finns representerade. Elevrådet tar upp frågor som rör skolan, hit kan klasserna ta med sig frågor från sina klassråd som berör alla. Vid varje elevrådsmöte samtalar vi om en del av trygghetsplanen. Detta förankras sedan av representanterna i klassen.
Elevrådet sammanträder minst en gång i månaden. Elever från skolår 6 turas om att vara ordförande och sekreterare.

Elevrådsmöten Vt-2018 (8.40 - 9.40 på Jordgubbens fritids).

  • v.5,   Torsdag 1 februari.
  • v.17, Onsdag 25 april
  • v.22, Torsdag 31 maj

 

Länkar till elevrådets protokoll finns i rutan till höger --->

Föräldrainflytande

Som förälder är du alltid välkommen till skolan och ses som en resurs i all verksamhet.

För att föräldrarna ska känna sig delaktiga i sitt barns skolgång krävs bra och tät kontakt mellan skolan och hemmen.

Veckobrev och hemsida

Varje vecka skickar vi hem veckobrev där vi informerar om vad som händer på skolan, dessutom hoppas vi att skolans hemsida ska bli ett bra verktyg för kommunikation.

Föräldramöten

Vi anordnar föräldramöten minst en gång per termin där föräldrar kan vara med och ta upp frågor som rör skolan. På föräldramötet utses klassföräldrar i alla klasser.


Dela:

21 mars 2018 • 08.37

Elevrådets protokoll

Läsåret 2017/2018

 

Höstterminen 2017

Ons 27-09-2017PDF

Tor 23-11-2017PDF

 

Elevrådsprotokoll
från tidigare läsår


klicka här för att läsa elevrådsprotokoll från tidigare läsår.

Wallerska skolan | Färdemansgatan 103 | Box 31435 | Kartalänk till annan webbplats
E-post: wallerskaskolan@orebro.se | Tel: 019-21 10 00

Örebro kommuns webbplats
Wallerska skolan