Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati

Det är viktigt att känna att man får vara med och påverka. På den här sidan kan du läsa hur både elever och föräldrar kan vara delaktiga i skolans verksamhet.

Elevernas forum

Klassråd

Klassrådet träffas regelbundet, ofta en gång i veckan. Här kan eleverna ta upp sånt som rör deras vardag. Frågor som rör mer än bara klassen tar klassens elevrådsrepresentanter med sig till elevrådet där frågan behandlas vidare.

Elevrådet

Elevrådet träffas 1 gång i månaden och består av två representanter från varje klass/grupp, årskurs 2-3 med en lärare och en fritidspedagog. I elevrådet tas frågor upp som väckts i klasserna. Genom elevrådet har eleverna möjlighet att påverka saker som rör skolan, det kan t.ex handla om synpunkter på skolmaten eller diskussioner om regler. Det som beslutas i elevrådet tas med tillbaka till klasserna.
Elevrådsprotokollen kan du läsa här till höger.

Elevskyddsombud

Tillsammans med skolans arbetsplatsombud är elevskyddombudens uppgift att titta på skolans inne-utemiljö. Om någonting behöver fixas kontaktas vaktmästaren. Det finns tre st elevskyddsombud, en från varje klass/grupp som är valda av sina klasskamrater och träffas 1-2 gånger per termin.
Elevskyddsombudens protokoll hittar du till höger.

Föräldrarnas forum

Som förälder är du alltid välkommen att besöka oss och delta i vår verksamhet.

Föräldraråd

Till föräldrarådets möten får alla intresserade föräldrar komma. På föräldrarådet informerar skolans rektor och representant från förskolan om aktuella saker. Genom föräldrarådet kan föräldrar få insyn och möjlighet att påverka. Ett exempel är att arbeta för en säkrare skolväg för eleverna.
Protokoll från föräldraråden hittar du till höger.

Föräldramöte

Skolan bjuder in till föräldramöte vid varje terminsstart. Syftet är i första hand att ge praktisk information om det kommande läsåret.

Veckobrev

Varje vecka skickar vi ut ett veckobrev där vi berättar vad som hänt under veckan som gått och vad som händer under den vecka som kommer.

Hemsidan

Vår förhoppning är att den här hemsidan ska vara en kanal för föräldrar att få information och kunna kontakta oss på ett smidigt sätt.

Dela:

26 oktober 2017 • 09.15

Protokoll
Kryddgårdsskolan | Senapsvägen 69 | 702 18 Örebro
E-post: kryddgardsskolan@orebro.se | Tel: 019-21 38 28