Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati


Vi vill att både elever och föräldrar ska ha en aktiv roll i hur skolan ser ut och fungerar. Här kan du läsa en del om hur vi arbetar med demokratifrågor.

Eleverna


Elevernas förmåga att ta eget ansvar är en process som utvecklas över tid.

I vardagsarbetet


Det huvudsakliga demokratiarbetet sker i det vardagliga arbetet, i situationer som uppkommer i barnens tillvaro. Där kan vuxna i skolan påverka barnen till en demokratisk livssyn.

Klassråd och elevråd


På Ölmbrotorps skola har vi klassråd och ett elevråd som har återkommande träffar. I klassrådet träffas hela klassen och diskuterar viktiga saker som rör skolan. Varje klass har representanter i elevrådet. Saker som tas upp på klassrådet kan föras vidare till elevrådet som arbetar vidare med frågan.

Föräldrar


Som förälder är det viktigt att du känner att du är delaktig och har inflytande över ditt barns skolgång. Föräldrar är alltid välkomna att besöka oss på skolan.

Individuell utvecklingsplan


I samtal mellan lärare, förälder och elev görs en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev. De mål som sätts upp utvärderas och följs upp vid utvecklingssamtal. Mer om IUP kan du läsa under länken Pedagogiska verktyg.

Information


Information från skolan ges regelbundet för att alla ska veta vad som är på gång i skolan, dessutom finns skolans hemsida som ska ge bra och aktuell information.

Skolråd


Vi har ett skolråd med föräldrarepresentanter från varje klass. I skolrådet ingår även rektor och lärare. Tillsammans försöker man fatta kloka beslut i frågor som rör skolan. Till höger kan du läsa protokoll från skolrådets sammankomster.
Dela:

26 mars 2018 • 09.20

Protokoll
Elevrådet

Skolrådetöppnas i nytt fönster

Ölmbrotorps skola | Skolvägen 4 | 718 40 Dyltabruk
E-post till rektor | Tel: 019-21 32 82 (rektor)
Örebro kommuns webbplats
Ölmbrotorps skola