Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati

För att alla barn och unga ska uppleva sin tid i förskolan och skolan som meningsfull och lustfylld, ska de få möjlighet till ett verkligt inflytande, kunna påverka och få vara med och ta ansvar för sitt arbete. Detta gäller även i lokala styrelser med elevmajoritet, elevråd och brukarråd och -styrelser.

Vår förhoppning är att alla ska uppleva delaktighet på Mellringeskolan, att det genomsyrar allt vi gör.

Dela:

22 augusti 2017 • 14.01

Aktuellt

Mellringeskolan | Box 314 25 | 701 35 Örebro | Besöksadress: Mellringevägen120A | Karta
E-post:mellringeskolan@orebro.se | Tel. 019-213331 | Fax: 019-213330
Örebro kommuns webbplats
Mellringeskolan