Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skoldemokrati

Förskolan och skolan ska hjälpa barn och unga att utveckla ett demokratiskt tänkande.

Skolorna har en unik möjlighet till detta eftersom de är mötesplatser för flickor och pojkar, olika kulturer och olika sociala grupper. Där ska barn och unga ges utrymme att utvecklas till självständiga människor som respekterar och tar hänsyn till oliktänkande.

Mångfald är en viktig förutsättning för arbetet med det demokratiska uppdraget.

Elevernas forum

Elevråd

I elevrådet ingår två elever från varje klass i skolan. Elevrådet träffas en gång per månad.

Klassråd

På klassrådet tar eleverna upp saker som rör dem i deras skolvardag och behandlar frågor till och från elevrådet.

Fritidsrådet

Även de barn som går på fritids har en egen arbetsgrupp - fritidsrådet. Detta råd fungerar på samma sätt som klassrådet men behandlar frågor som rör fritids.

Föräldrarnas forum

Skolrådet

Genom skolrådet kan föräldrar få vara med och påverka och få information om vad som händer på skolan. För oss på Brukets skola är samarbetet och kontakten med föräldrarna oerhört viktig. Tillsammans med föräldrarna kan vi utveckla skolan och skolmiljön till att bli ännu bättre.

Dela:

7 februari 2018 • 15.24

Brukets skola | Besöksadress: Lertagsgatan 12 | Postadress: Box 31540, 701 35 Örebro

E-post: brukets.skola@orebro.se | Tel: 019-21 26 30 (expedition) | Fax: 019-21 26 70

Brukets skola