Sidhuvud
In English
|
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Skolans ABC

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Sveaskolan.

BESÖKA SKOLAN
Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att besöka skolan och vara med under skoldagen.

BIBLIOTEK
Skolan har inget eget bibliotek men det är inte mer än fem minuters promenad till Stadsbiblioteket.

CYKLING
Eleverna får cykla till och från skolan från och med år 3.

DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH ANSVAR
Eleverna skall medverka i och ha reellt inflytande över planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. De måste ges förutsättningar att känna ett tydligt ansvar för sin skolgång. Eleverna skall vara representerade i olika samverkansorgan.

FRITIDSHEM​
Elever till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt att vara på fritids under deras arbets- eller studietid samt under restid.

FÖRLORAT
Om någon personlig tillhörighet förlorats eller förlagts bör man vända sig till sin klasslärare eller till skolans vaktmästare. För att eventuell hem- och stöldförsäkring skall gälla måste polisanmälan göras angående den förkomna tillhörigheten. FÖRVARA ALDRIG VÄRDESAKER ELLER PENGAR I KAPPRUM ELLER OMKLÄDNINGSRUM! MÄRK VÄSKOR, YTTERKLÄDER, VÄSKOR, BÖCKER OCH IDROTTSKLÄDER MED NAMN OCH KLASS!

IDROTT - BEFRIELSE FRÅN
Om ditt barn inte får deltaga i ämnet idrott och hälsa på grund av kroppskada eller infektion skall du i första hand vända dig till idrottsläraren eller skolsköterskan. Huvudprincipen är att är man i skolan kan man delta i ämnet idrott och hälsa.

KULTURSKOLAN
Örebro Kulturskola erbjuder undervisning för barn och ungdomar i musik, dans, teater och drama samt bild. Läs mer på Kulturskolans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LEDIGHET FÖR ELEV
En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om all ledighet.
Blankett för ledighet finns att ladda ner här. länk till annan webbplats
Kom ihåg att du som förälder ansvarar för att det skolarbete som går förlorat tas igen.

LÄXOR
Vårdnadshavare har ansvar för att barnen gör sina läxor och att böckerna kommer tillbaks med barnen till skolan.

LÄROBÖCKER
Av ekonomiska skäl måste en del läroböcker användas under flera år av olika elever. Vi ber därför alla föräldrar att se till att böckerna förses med skyddsomslag.

RASTTILLSYN
Vid alla raster ansvarar skolans personal för tillsyn på skolgårdarna. För att synliggöra personalen är de iklädda i gula reflexvästar.

SJUKANMÄLAN
Sjukfrånvaro bör anmälas före kl. 08:00 på morgonen, till skolans telefon 019-21 31 45 eller sms till 076-551 33 56 . Medela elevens namn, klass och frånvaroorsak.

SKADEGÖRELSE
All eventuell skadegörelse på grund av slarv eller vårdslöshet med skolans egendom ersätts av berörd elev.

SKOLHÄLSOVÅRD
Skolhälsovården är främst förebyggande och omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.Skolhälsovården erbjuder hälsokontroller och vissa vaccinationer. Skolläkare/skolsköterska deltar i undervisningen kring hälsofrågor. Vid tveksamhet ger skolsköterskan råd om vart man bör vända sig.

SKOLLUNCH
Lunchmålet i skolan är beräknat att ge eleverna en måltid som motsvarar 25-35% av dygnsbehovet av energi och näringsämnen. Skollunchen ger också tillfälle att träna eleverna till goda kost- och matvanor.

Skollunchen serveras på Södermalmshemmet.

Om ert barn/eleven har behov av specialkost, kontakta skolsköterskan. I de fall barnet/eleven ska börja i förskoleklass eller börja på en ny skola kan det vara bra att kontakta skolrestaurangen direkt för att specialkosten ska kunna ges från första dagen. Kontakta därefter skolsköterskan.

SKOLOMRÅDE
Sveaskolan tillhör Grundskoleförvaltningen.

STUDIEBESÖK
Önskar ni som skola eller annan verksamhet besöka Sveaskolan på ett studiebesök är det bara att kontakta rektor.

STUDIEBESÖK
Önskar ni som skola eller annan verksamhet besöka Sveaskolan på ett studiebesök är det bara att kontakta rektor.

TRAFIK
Trafiksäkerheten kräver ständig vaksamhet. Vi tränar trafikregler och trafikvett i skolan, men vi måste ändå vädja till alla föräldrar att regelbundet påminna om farorna i den vanliga trafiken! Barnen får cykla till och från skolan från åk 3. De små barnen kan behöva ta en och annan "träningspromenad" till och från skolan tillsammans med förälder.

TRIVSELPOLICY
Skolans trivselpolicy är framtagna tillsammans med eleverna i alla klasser och med elevrådet och utvärderas varje läsår med eleverna.

TRYGG MILJÖ
Vi har ett väl fungerande trygghetsgrupp som träffas regelbundet. Kontakt med trygghetsgruppen kan förmedlas av lärare eller skolsköterskan. Vår trygghetsplan finns här.Word

WEBBPLATSEN
Vid publicering används bara förnamn och klass på elever. Alla personer som kan identifieras på webbplatsen skall ha gett sitt medgivande för publicering. Om någon skulle råka finnas med på webbplatsen, trots att man inte gett sitt medgivande, eller om man bara inte har lust att synas på en specifik bild, ber vi er kontakta oss så plockar vi omgående bort berörda bilder.

Dela:

24 april 2019 • 15.48Länk till Facebook
Länk till Instagram
Länk till Twitter
Länk till Periscope
  • Kolla in!
  • Sjukanmälan

Före kl. 08:00 på telefon, 019-21 31 45 eller sms,
076 551 33 56

Kontakta oss!

 

SVEASKOLAN | Box 313 10 | 701 35 ÖREBRO | SWEDEN | Besöksadress: Södra Allén 43
Tel.: 019 - 21 31 45 | Fax: 019- 21 35 45 | E-post: sveaskolan@orebro.se
Örebro kommuns webbplats
Sveaskolan