Lyssna   
Hem

Vård- och omsorgsprogrammet

Det här programmet är det självklara valet för dig som vill jobba inom vård och omsorg. Här får du de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom äldreomsorgen och i olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Du får också en bra grund för vidare studier till olika vårdyrken.

En kille med ett stetoskop runt halsen.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du lära dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. På skolan finns ett metodrum, där du får öva praktiskt.

En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då är du ute och arbetar på en eller flera arbetsplatser. APL är ett viktigt inslag i utbildningen, som ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb i framtiden.

 

Vad händer efter utbildningen?

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. På Riksgymnasiet kan du läsa inriktningen äldreomsorg vilket ger dig möjlighet att arbeta på särskilda boenden, gruppbostäder, daglig verksamhet, hemvård/hemtjänst, personlig assistans och inom hemsjukvården. Utbildningen ger dig även grundläggande kunskaper i vård- och omsorgsarbete. För att få arbeta som undersköterska på sjukhus behöver du komplettera Riksgymnasiets utbildning med fördjupningskurserna Akutsjukvård och Medicin 2. De kurserna kan du läsa på exempelvis Komvux.

Utbildningen på Vård- och omsorgsprogrammet lägger även grunden för fortsatta studier till sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller andra yrken inom vårdområdet.


Vård- och omsorgsprogrammet finns på Virginska gymnasietlänk till annan webbplats.


Kombinera idrott med dina studier

Vård- och omsorgsprogrammet går att kombinera med en idrottssatsning i fotboll/futsal inom dövidrotten. Läs mer om Riksidrottsgymnasiet och hur du ansökerlänk till annan webbplats.


Ansökan

För att bli antagen till Vård- och omsorgsprogrammet behöver du ha godkänt i ämnena svenska, engelska, matematik och fem andra ämnen. Om du saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen blir du antagen till introduktionsprogram. Du kan gå ett introduktionsprogram som är riktat mot Vård- och omsorgsprogrammet. Då får du en individuell studieplan. Du kan gå över till nationellt program när du blivit behörig eller välja att gå direkt ut i arbetslivet. Läs mer om introduktionsprogrammen.

För att Vård- och omsorgsprogrammet ska starta krävs att minst fyra elever söker till programmet. Om du vill veta mer om programmet kan du antingen kontakta studie- och yrkesvägledare eller läsa mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SÖK TILL PROGRAMMET


Senast publicerad: 2018-03-05 15.47

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen