Lyssna   
Hem

Introduktionsprogram

Om du saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen, som krävs för behörighet till ett nationellt program, blir du antagen till introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen ska förbereda eleven för annan gymnasial utbildning eller för arbetsmarknaden. På ett introduktionsprogram får du en egen studieplan anpassad helt efter dina förutsättningar. Den individuella studieplanen kan innehålla både grundskolekurser och gymnasiekurser. Du kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får du ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen. 

Riksgymnasiet erbjuder fem introduktionsprogram: 

  • preparandutbildning
  • programinriktat individuellt val
  • yrkesintroduktion
  • individuellt alternativ
  • språkintroduktion

Preparandutbildning


Preparandutbildningen är för dig som sökt ett högskoleförberedande program och har förutsättningar att bli behörig inom ett läsår. Du tillhör en klass på ett högskoleförberedande program.


Programinriktat individuellt val


Programinriktat individuellt val är för dig som har sökt ett yrkesprogram och är godkänd i: 

  • svenska/svenska som andraspråk samt matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen, eller
  • svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

Under årskurs 1 läser du upp de grundskolekurser som fattas för behörighet till nationellt yrkesprogram. I övrigt följer du schemaplaneringen för elever på yrkesprogrammet. När du blir klar med grundskolekurserna kan du fortsätta på nationellt program.


Yrkesintroduktion


Yrkesintroduktion är för dig som har flera godkända betyg i ämnen från grundskolan/specialskolan. Du ska snarast möjligt läsa upp grundskoleämnena svenska, engelska, matematik och eventuellt teckenspråk till godkänd nivå. Du fortsätter sedan med gymnasiekurser i dessa ämnen. Du följer undervisningen i yrkeskurser.

När du blir klar med grundskolekurserna kan du fortsätta på nationellt program med samma inriktning som din yrkesintroduktion eller söka om till ett annat nationellt program till och med höstterminen året du fyller 19 år. Du får utökad tid för vissa kurser, men hinner kanske inte gå ut med fullt nationellt program.


Individuellt alternativ


Individuellt alternativ betyder att du läser upp grundskolekurser till godkänd nivå, samtidigt som du deltar i yrkeskurser. Vi erbjuder främst grundskoleämnena svenska, engelska och matematik. För elever som har sin undervisning på teckenspråk erbjuds också grundskolekurs i teckenspråk. En del av utbildningen är vägledning för att småningom eventuellt övergå till yrkesintroduktion.


Språkintroduktion


Språkintroduktion är för dig som behöver mer kunskap i svenska språket för att bättre kunna tillgodogöra dig våra utbildningar. Undervisningen fokuserar på svenska språket/svenskt teckenspråk. Det kan ingå både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Du får grundläggande kunskap om skola, det svenska samhället och arbetslivet. I utbildningen ingår studie- och yrkesvägledning.

Du läser svenska och gymnasiegemensamma ämnen på Virginska gymnasiet och får prova på/delta i yrkeskurser inom våra yrkesprogram.


Om du vill veta mer om introduktionsprogrammen kan du kontakta studie- och yrkesvägledare eller läsa mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast publicerad: 2017-02-15 11.13

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen