Lyssna   
Hem

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet på Riksgymnasiet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna.

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar på att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då är du ute och arbetar på en eller flera arbetsplatser. APL är ett viktigt inslag i utbildningen, som ger dig erfarenheter och kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb i framtiden.


Vad händer efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta inom idrotts- och fritidsverksamheter eller pedagogiska verksamheter som förskolor

På programmet har du även möjligheten att komplettera dina studier för att uppnå grundläggande behörighet för studier på universitet och högskola. Efter vidare studier kan du exempelvis arbeta som fritidspedagog, förskollärare och lärare.


Barn- och fritidsprogrammet finns på Virginska gymnasietlänk till annan webbplats.


Inriktningar - väljs till årskurs 2


■ Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. personlig tränare eller personal på badanläggningar och idrotts- och fritidsanläggningar.


■ Pedagogiskt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. barnskötare eller elevassistent.


Ansökan

För att bli antagen till Barn- och fritidsprogrammet behöver du ha godkänt i ämnena svenska, engelska, matematik och fem andra ämnen. Om du saknar betyg i ett eller flera grundskoleämnen blir du antagen till introduktionsprogram. Du kan gå ett introduktionsprogram som är riktat mot Barn- och fritidsprogrammet. Då får du en individuell studieplan. Du kan gå över till nationellt program när du blivit behörig eller välja att gå direkt ut i arbetslivet. Läs mer om introduktionsprogrammen.

För att Barn- och fritidsprogrammet ska starta krävs att minst fyra elever söker till programmet. Vi har ingen inriktningsgaranti. Om du vill veta mer om programmet kan du antingen kontakta studie- och yrkesvägledare eller läsa mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SÖK TILL PROGRAMMET


Senast publicerad: 2019-10-01 11.11

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen