Lyssna   
Hem

Ansök till Riksgymnasiet

Ansökan till Riksgymnasiet gör du via din hemkommun, senast den 14 februari.


Du som är folkbokförd i Örebro län och som vill söka till Riksgymnasiet gör det genom att använda den här ansökningsblanketten.PDF Vill du också söka till någon annan av Örebro läns gymnasieskolor och program ska du söka dessa i Dexter. Du som vill söka både till Riksgymnasiet och till någon av Örebro läns gymnasieskolor ska alltså söka både på Riksgymnasiets blankett och via Dexter.


När du gjort din ansökan ska du skicka nedanstående handlingar till:

Riksgymnasiets kansli
Box 31188
701 35 Örebro

Samtliga elever som söker till Riksgymnasiet ska skicka in:

Döva elever ska också skicka in:

  • audiogram som är högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.

Elever med hörselnedsättning ska också skicka in:

  • audiogram med ton- och taltest som är högst 2 år gammalt. Är du CI-brukare ska du skicka in ett audiogram med ton- och taltest genomfört med CI.

Elever med språknedsättning ska också skicka in:

  • logoped- och psykologutredning som är högst 2 år gamla. Logopedutredningen ska styrka diagnosen generell språkstörning, diagnoskod F80.2B i ICD-10 samt att språkstörningen är grav. Psykologutredningen ska visa att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen.

    Är du logoped eller psykolog?
    Här kan du läsa mer om de efterfrågade utredningarna.Viktiga datum7 januari

Ansökan till Riksgymnasiet öppnar

14 februari

Sista ansökningsdag

Början av april

Preliminärt antagningsbesked (brev till folkbokföringsadressen)

20 april - 8 maj

Tid för eventuellt omval

12 juni

Sista dag för att skicka in slutbetyg till Riksgymnasiet

Början av juli

Slutligt antagningsbesked (brev till folkbokföringsadressen)

31 juli

Sista dagen att tacka ja eller nej till erbjuden plats


Har du frågor om ansökan, kontakta:


Lena Lindqvist

Tfn: 019-21 67 45
E-post: lena.k.lindqvist@orebro.se

 

 

Senast publicerad: 2020-02-13 10.58

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen