Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Anmälan vid frånvaro

Till vårdnadshavare vid Brunnsskolan

Anmälan vid frånvaro

För närvarande anmäler vårdnadshavare barns frånvaro till respektive avdelning.

Telefonnummer finns under länken Arbetslag (eller klicka här) i menyn till vänster.

 

Om nedan system (Skola 24) kommer igång så kommer detta meddelas.

När ditt barn är sjuk eller av annan orsak inte kan komma till skolan t.ex. vid tandläkarbesök, ska du som vårdnadshavare anmäla det muntligt eller via E-skola/Pilotprojekt Skola24 på orebro.se

Länk till inloggningen finns nedan:

Inloggning E-skola för vårdnadshavare

länk till annan webbplats

Avbeställa specialkost

Om ditt barn har specialkost ska du som vårdnadshavare meddela ditt barns frånvaro till köket.

Köket tel. 21 20 96

Du som vårdnadshavare uppmanas också att meddela muntligt eller via Skola24 när ditt barn kommer tillbaka till skolan.

Elevers frånvaro registreras i kommunens elevdatabas.

Vid frånvaro i stor omfattning eller vid upprepad korttidsfrånvaro rapporterar klassläraren/elevens mentor frånvaron till rektor.

Rektor informerar skolsköterskan om frånvaron.

Vid frånvaro i stor omfattning eller vid upprepad korttidsfrånvaro kontaktar skolsköterskan vårdnadshavarna.
Dela:

31 oktober 2018 • 15.55

Brunnsskolan | Box 312 55, 701 35 Örebro | Besöksadress: Brunnsgärdesgatan 14
E-post: brunnsskolan@orebro.se | Tel: 019 - 21 20 01 | Karta

Örebro kommuns webbplats

Brunnsskolan