Saxons park

Saxons park ligger i utkanten av Brickebacken, cirka fem kilometer sydost om centrum. Saxons park och Saxons väg har fått sitt namn efter publicisten och hembygdsvännen Johan Ludvig Lindström Saxon (1858-1935).

Entrén till Saxons park med en portal i trä med fyra träflaggor och en skylt där det står Saxons park. Till vänster syns en rad med lövträd och en gungställning med sex gungor.

Vi har rustat upp Saxons park efter de önskemål vi fick in från boende, föreningar och verksamheter i området via medborgardialogen som hölls 2017. Bland annat så var elever från Brickebackens skola med och röstade fram hur den nya lekplatsen i parken skulle se ut.

Saxons park, lekplats och äventyrsstigen.

Parken består av öppna gräs- och lekytor som används flitigt under sommarhalvåret.

Parken erbjuder nu lekplats, utegym, scen, sittplatser, grill och utrymme för idrottsaktiviteter.

Intill parken finns en skog med motionsspår och sittplatser som också har rustats.

Fyra stål- och orangefärgade redskap står på sandig yta i Saxons park. I bakgrunden syns träd och gräsmatta samt gångväg.

Utegym i Saxons park.

Senast uppdaterad:

Publicerad: